מקוה מים חיים

מאת: מורה לתורה משה דין הסופר

אל: DAIAN1 @ 013.NET

נכתב ב: 05:53:02  11.12.2008, כתוספת/תגובה ל: בראשית א

מקוה מים
על פי התורה מקוה מים חיים זה מים נובעים [זורמים ומתחלפים] כאשר כתוב "וצמאון למבועי מים" וכן גם "נחל נובע מקור חכמה"
ואלה הם על פי התורה מקוה מים חיים נהר או נחל או אגם או ים או מעין מים חיים או באר מים חיים

אך קבר פתוח שממלאים בו מים שאינם נובעים [לא זורמים ולא מתחלפים] וכל איש טמא הטובל במים אלה ומטמא אותם בטומאתו אם זה שריטה בגוף שיוצא דם או פצע פתוח או הזעת הגוף כל אלה מטמאים את המים וגם אם איש טהור יטבול שם יטמא

תגובות