תוספת ל: בראשית א

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 06:34:37  06.01.2009, כתוספת/תגובה ל: בראשית א

"ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם "(בראשית, א', 27).
במשפט זה אנו מוצאים את עיקר המצוות שבתורה, שהרי צלם אלהים שבאדם מובחן מן הצלם האלילי, כך שיכולים אנו למצוא כאן את שתי הדיברות הראשונות המרכזיות - "אנכי ה' אלהיך... לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. לא תעשה לך פסל וגו'" (שמות, כ', 2-3).

תגובות