מכל עץ-הגן אכל תאכל

קוד: מכל עץ-הגן אכל תאכל בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: יצחק צויג

אל:

"ויצו ה' אלהים על האדם לאמור: מכל עץ הגן אכל תאכל...". אם נניח שזהו הפירוט של המצווה "לעבדה", אז יש לנו כאן גילוי מדהים: לעבוד משהו לא בהכרח מחייב מאמץ, אלא מספיק לעשות פעולות אשר יקדמו את תכליתו של הדבר:

תכלית הגן הוא לספק מזון לאדם, ולכן ברגע שהאדם עוזר לממש תכלית זו עד סופה הוא למעשה עובד את הגן. כך גם בגירושו מן הגן, הוא מצווה לעבוד את האדמה. תכלית האדמה להצמיח. אמת מארץ תצמח, וזוהי תכליתו המקורית של האדם גם בגן עדן וגם מחוצה לו.

לא בגן עדן, לא מחוצה לו ולא בתורה שנתנה לעם ישראל כתוב במפורש מה הוא התכלית של מצוות אלו. המצווה היא כלי להגיע אל התכלית. לכן אפשר לטעון שתכליתו של האדם בגן ובעולם היא להשיג דעת - להצמיחה מן הארץ. אל לנו לחפש מצווה כזו בכתוב, אלא עניין מסוג זה אפשר רק על דרך ההיקש.

באכילת פירות הגן, האדם צריך לבצע עבודה מינימלית, אבל עדיין עבודה, לשם מחייתו. האדם נמצא בדרגה שאינו יודע בין טוב ורע, הוא רק יודע מה היא מצוותו. כלומר, הוא לא יודע מה יקדם את תכלית בריאתו, הוא לא יודע מה היא משמעות החיים, אבל הוא יודע שהיא קיימת. בנוסף לכך הוא יודע שזה שברא אותו ואת עולמו יודע מה היא המשמעות, והוא מסתיר זאת ממנו בעדן. כאן נמצא מבחן האמונה, שהרי אם היה יודע האדם בין טוב ורע לא היתה לו הבחירה החופשית, ולכן עליו לבטוח בבוראו שיודע יותר ממנו, ולעשות את מצוותיו באמונה שזה טוב גם אם הוא לא מבין מה טוב בזה.

לאדם יש שתי מצוות, אחת לאכול והשניה לא לאכול. לאכול זה ברור, זה צורך קיומי. טעם המצווה הוא ברור, אבל הקושי הוא במצוה השניה - המצוה לא לאכול. לכן המצוה הראשונה שה' נותן היא מצווה שיהיה לאדם קל יותר להתחבר אליה, מתוך תקווה ש"מצווה גוררת מצווה", כאשר המבחן האמיתי הוא ב"לשמרה". אבל גם ב"לעבדה" יש מבחן, מפני שגם את מה שכל כך ברור צריך לעשות אפילו שזה לא כל כך מעניין ושגרתי. ברגע שלומדים לעשות את המצווה הפשוטה והברורה, ולרוב היא גם קשה יותר מהמצווה בעלת הטעם הנסתר יותר, אז מקבלים את הכח גם להמנע מהאכילה כשצריך. אדם שאוכל באופן מסודר, ידע להמנע מאכילה שלא לצורך, ואז לא ישמין ולא יבעט.

טעם נוסף בעניין האכילה הוא - הכרת הטוב. צריך לדעת גם לקבל ולהעריך את ברכת ה', באופן כזה שהדבר נחשב כמצווה. צריך לדעת לנצל את כל הטוב שה' נתן בעולם, ולא להתנזר מדברים המספקים לאדם את בריאות הגוף והנפש. כי באמצעות דברים אלו אפשר להשיג יישוב דעת.

המשך - ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו.

תגובות