תוספת ל: בראשית ג

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 03:15:52  27.01.2009, כתוספת/תגובה ל: בראשית ג

"ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב" (בראשית, ג', 15).
מאמר זה התקיים ביעקב, שנלחם עם המלאך במעבר היבוק ואף נצחו:
בראשית לב25: " ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר " ( פירוט
אלא שננקעה עקבו.

על-פי חז"ל היה זה שרו של עשו, ועשו ברגיל מזוהה עם הנצרות.

ואילו על-פי הנוצרים, מאמר זה מאשר את לידת הבתולה והם אף יכולים ליצור הקבלה בין העקב שבכאן ובין זה שבצליבה, אך כפי שראינו ההקבלה הנכונה יותר היא ליעקב, שניצח את מלאכם. הם מנגד יוכלו לטעון, שהמלאך מייצג את השטן, והשאלה אם כך היא האםאנו מקבלים את דברי חז"ל אם לאו.

בין כך ובין כך, ההקבלה ליעקב עומדת.

תגובות