למך ומספר 77

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 13:50:52  17.04.2011, כתוספת/תגובה ל: בראשית ד

מעניין, כתוב -
בראשית ד24: "כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה"
וכתוב גם -
בראשית ה31: "ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת".

תגובות