איך יעקב ניצח מלאך?

קוד: איך יעקב ניצח מלאך? בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

לפרשת וישלח
בראשית לב25: "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר".

ידועים הפירושים המסורתיים לפסוק זה, שאין איש אלא מלאך והוא שרו של עשיו, כך שניתן לראות את מאבקו כמאבק רוחני, שכנראה סבב סביב רמאותו של יעקב, הקיימת הי אם לאו - ובמאבק זה יצא יעקב כשהוא המנצח, אף כי עקבו נקועה, משל לצדקת דרכו העקרונית, מטעמים שונים שלא זה המקום לפרטם, אך לעונשו בכל-זאת על-ידי רמאות לבן. וגם רמז לאחרית הימים מצאו כאן, שעשיו הוא אדום הוא הנצרות והשחר היא הגאולה, שאז יסתיים המאבק ארוך-השנים בין היהדות והנצרות. ואת הפיכת יעקב לישראל אפשר לקרוא על רקע זה - ישעיהו מ4: "והיה העקב למישור".

אך עדיין מפריע לי פשוטו של הכתוב: מילא שיעקב מצליח לגלול את האבן הכבדה מפי הבאר, אותה לא הצליחו לגלול רועים רבים יחדיו, אך כיצד הוא מצליח לנצח את מלאך ה', כאשר מלאך ה' הוא זה שהפך את סדום ועמורה ומלאך ה' הוא זה אשר השמיד את צבא אשור הגדול שצר על ירושלים בימי חזקיהו ומלאך ה' הוא שהשחית בעם בימי דוד עד אשר נעצר בגורן ארוונה היבוסי וכן הלאה, אם כך כיצד יתכן הדבר? ולא נראה שהמלאכים שונים בכוחם אלו מאלו. ואף כי על פי המדרש עוג היה בן הנפילים, שהם מלאכים, ובכל אופן ניצחו משה. אכן, אין מקרא יוצא מידי מדרשו! וחובה עלינו להגיד שמלחמה רוחנת היתה היא זו. ובכל אופן אעז ואומר, כי יתכן שיש רמז לתשובה על כך בפשט הכתוב - ויותר - מלשון ויתור, כלומר - ויתר לו מלאך ה'. או שמא אני מפריז בזאת?...

תגובות