איש ואשה בעולם הבא

קוד: איש ואשה בעולם הבא בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: חגי הופר

אל:

על הכתוב הכפול בראשית לט10: "לִשְׁכַּב אֶצְלָהּ לִהְיוֹת עִמָּהּ" כותב רש"י, בדרכו הקצרה - "לעולם הבא".

דברים מנוגדים לאלה אנו מוצאים בברית החדשה, מרקוס יב', שם ישוע עונה לשואליו, בדבר אשה שהתחתנה מספר פעמים רב - למי היא תהיה בעולם הבא?, כי בעולם הבא אנשים הם כמלאכים ואינם מתחתנים, והוא מביא את סימוכו לכך מהכתוב האומר - "אלהי אברהם, יצחק ויעקב", ומסכם - "אין הוא אלהי המתים, אלא אלהי החיים".

אפשר לפטור כתוב זה כמשהו המנותק מן היהדות, אלא שאף בגמרא אנו מוצאים - "יעקב אבינו לא מת" - וציטוט זה מובא על-ידי חב"ד הרבה, כדי לאשש את סברתם, כי גם הרבי מלובביץ' לא מת (ושוב אנו פה בעניינים משיחיים). אם כך נראה שהמקור הקדום יותר לגמרא הזו נמצא כבר בברית החדשה. ואם כך, איך אפשר ליישב את דברי רש"י עם דברי הגמרא (אע"פ שיכולות להיות להם גם דעות מנוגדות)? אפשר לומר, כי גם רחל אמנו לא מתה, אף שבמקרה שלה הדבר נכתב במפורש, אלא כוונתנו - באותו מובן בו יעקב לא מת, כך ששניהם יכולים להמשיך להיות זוג גם בעולם הבא.

ועוד, מפירוש רש"י מסתבר כביכול כי משכב יחדיו גורם לשיתוף גורל גם לעולם הבא, אלא שבפירושו הקודם הוא אומר - אפילו ללא ביאה, והדבר תמוה. נוכל לפרש דבר זה, שדי במשכב כזה כדי להביא לאותה שותפות גורל, או שנוכל לומר, כי העולם הבא המדובר הוא החיצוי בין גן-עדן וגיהנום, כך שמה שאשת פוטיפר אומרת ליוסף בעצם הוא - בוא וחטוא עמי בניאוף ויהיה חלקך עימי לעולם הבא בגיהנום.

עניין אחר - בשבוע שעבר קראנו, כאמור, על מות רחל, שהתקשתה בלידתה. והנה, גם בעמוד הראשון של העיתון מצאנו את הידיעה המצערת על מות אישה לאחר לידתה - מה שמראה, כי יש קשר פעיל בין פרשת השבוע ובין האקטואליה ורק צריך למצוא אותו. שבת שלום.

תגובות