הטיעון הכפול "איך יכול להיות ש" כמבטל את עצמו

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 19:16:03  07.04.2015, כתוספת/תגובה ל: שמות ז

כמה הרהורי כפירה לחג פסח, תגובות יתקבלו בברכה

בשתי פעמים מרכזיות שאני מכיר אנשים דתיים משתמשים בטיעון ההסתברותי-לוגי, להבדיל מהמדעי-ממצאי – "לא יכול להיות ש...":

  1. כידוע, אין ממצאים ארכיאולוגים ליציאת מצרים והדעה הרווחת בארכיאולוגיה היא שהיא לא התקיימה כלל. כנגד זה אומרים אנשים דתיים: "לא יכול להיות שעם יבדה לעצמו סיפור כזה, במיוחד שהסיפור לא מחמיא לו ומתאר אותו כעבד".
  2. אנשים חילוניים שוללים גם את מעמד הר סיני, בין היתר משום שהוא סותר את חוקי הפיסיקה. כנגד זה אומרים אנשים דתיים, בין היתר: "לא יכול להיות שעם יקבל על עצמו כל-כך הרבה איסורים, אם לא היה משוכנע שהם ניתנו מהאל" (זה, בצד הטיעון כי לא ניתן לבדות סיפור כזה וכי "אב לא ישקר לבנו").

עכשיו, נניח לעובדה שהתורה שבעל-פה התגבשה בשלהי תקופת בית שני ושרוב האיסורים הקשים מצויים בה, בעוד שהתורה שבכתב היא חוקת-עם די סטנדרטית לתקופה הנדונה. נניח לזה ונקבל לרגע שחוקת התורה אכן תובענית ביותר. אך גם אם כך, אין הדבר מפליא, שהרי סעיף 1 מסביר את סעיף 2!, כלומר:

אפשר לטעון שמהנדסי התורה היו מודעים לכך שהעם יינטה לדחות את שפע האיסורים והמצוות והם מצאו לכך פתרון בדמות סיפור יציאת מצרים; אם כל העם היו עבדים במצרים ואלוהים הוציא אותנו משם הרי שעלינו להיות אסירי תודה לו על כך ומה זה לשמור כמה מצוות, ככתוב:  דברים י12 : "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך " . וכי יראה מילתא זוטרא היא? כן, לעם עבדים ששוחרר ממצרים! זאת, כמובן, מלבד שבח ה' שיש ביציאת מצרים שמספיק כשלעצמו להמצאת הסיפור. אמור מעכשיו: לא לחינם הוציא ה' את עם ישראל ממצרים, אלא בכדי שיהיו לו לעבדים , ככתוב: שמות ז26: "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר ה' שלח את עמי  ויעבדני ". כך מוסבר הן כיצד הומצא סיפור היציאה ממצרים והן כיצד ההין העם לקבל את המצוות.

חג שמח!

תגובות