דבר ה' באמצע שיחה אנושית

קוד: דבר ה' באמצע שיחה אנושית בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: מערכת כפית סב (עדי לנדאו, כנרת אורי, רחלי קוממי)

אל: כפית ה'תשס"ב תשרי

תגובה ל: שמות יא שנכתבה ב22:50:43  22.02.2005


בפסוקים האחרונים של שמות י', אומר פרעה למשה שלא יראה עוד פניו, ומשה מסכים עימו: "כן דברת לא אֹסִף עוד ראות פניך" (י'/כ"ט). מיד לאחר מכן, ב-י"א/א'-ב', ה' אומר למשה דבר מה, ומיד אחר כך בפס' ד'-ח' משה מדבר עם פרעה.
כיצד ייתכן שדיבר עימו, דבר שבזמנו יכל להתקיים רק פנים אל פנים (כן, יכולתם להאמין שפעם לא היה אפשר לשמוע מישהו אם אתה לא רואה אותו או שהוא בקרבתך?), אחרי שסוכם ביניהם שהם לא יראו יותר זה את זה?
מסביר רש"י לפס' ד' ד"ה "ויאמר משה כה אמר ה'", שנבואה זו (פס' א'-ב') נאמרה לו בעמדו לפני פרעה, 'שהרי משיצא מלפניו לא הוסיף ראות פניו'.

דוגמה נוספת לדיבור של ה' באמצע שיחה אנושית ניתן למצוא בסיפור אברהם והמלאכים .

קיימים כמה הבדלים בין שתי הדוגמאות:

  1. בשמות הנבואה באמצע היומיום, ואילו בבראשית היומיום באמצע הנבואה. מה שמדגיש זאת הוא, שלאחר שהמלאכים עוזבים, ה' ממשיך ומשוחח עם אברהם בנוגע לסדום - "ואברהם עודנו עומד לפני ה'" (י"ח/כ"ב). אפשר גם להוסיף, שהכנסת האורחים כאן מועלית לרמה כל-כך גבוהה על-ידי הנבואה, שהיא באה עימה, כדי להדגיש את הניגוד הרב בין אברהם לאנשי סדום, שחטאתם כבדה מאוד (עפ"י י"ח/כ'). ואולי זו בעצם התשובה לשאלה שהועלתה במאמר .

  2. בשמות ה' דיבר עם משה בשביל, לשם, מה שעשה באותו רגע, ואילו בבראשית אין קשר ישיר בין הנבואה למעשים.

תגובות