תוספת ל: שמות יג

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 08:36:14  31.01.2009, כתוספת/תגובה ל: שמות יג

" והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים " (שמות, יג, 16).

דרשה כמו-תלמודית תאמר: מדוע נכתב 'ידכה' בכתיב מלא (ואף על פי שרש"י מפרש זאת על-פי דרכו)?

אלא שבמקום אחר, בעגלה ערופה, נכתב - " וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו " (דברים, כא, 7); אם יש לך האות על היד, אז ידך לא תשפוך את הדם, ואם נשפך הדם בקרבתך, תהיה הערבות ההדדית והאחריות הציבורית ככתוב.

תגובות