קטרת הסמים

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 00:33:04  27.06.2010, כתוספת/תגובה ל: שמות כה

(מאמר לא קונוונציונלי).

אומרים כי כל דבר ניתן למצוא בתורה ושהיא מתייחסת לכל. אם כך מה יחסה לשימוש בסמים? לא נכתב דבר מפורש על כך. אמנם כתוב - דברים ד15: " ונשמרתם מאד לנפשתיכם ", אך זה דבר כללי מדי. אך מה אני סח, הרי המילה עצמה מופיעה בביטוי - שמות כה6: " קטרת הסמים ". ואולי - זה נראה רחוק, אבל בכל זאת אולי - הסמים האלה היו בעלי השפעה דומה לסמים שאנו מכירים והוסיפו בכך לאווירה הרוחנית שבמקדש? ועוד - שמא "בראשית ב9: " עץ הדעת טוב ורע " היה שיח מריחואנה? הרי בידוע ששימוש בצמח זה גורם לפתיחת המחשבה. זה יותר נראה מאשר לומר שהיה זה חיטה. בכל אופן נחזור לקרקע ונסכם: צריך לפנות למדלגי האותיות, שיחפשו מידע נוסף שאולי קיים בקטעים המדברים על 'קטרת הסמים'.

תגובות