השבתת הקרקע נועדה למנוע תביעות של בעלות מצד העובדים

קוד: השבתת הקרקע נועדה למנוע תביעות של בעלות מצד העובדים בתנ"ך

סוג: טעם

מאת: דוד-ספי (david681 @ smile.net.il)

אל:

מדוע אסור לעבוד את האדמה ביובל?
המכנה המשותף של מצוות היובל ובעצם של כל הפרשה, הוא העזרה לעני ולאדם שנקלע לקשיים כלכליים. התורה מדגישה: יובל היא... לא תזרעו ולא... (מדוע?) כי יובל היא... מן השדה תאכלו את תבואתה. כלומר, מכיון שהתורה רוצה בשנה זו לסייע לעניים בתוצרת חקלאית חינם, היא אסרה לעבד את האדמה, כדי שלא נמנע מאנשים לאכול את יגיע כפינו.

תגובות