תגובה על: מדוע הוקדמו בני קהת לבני גרשון?

מאת: יוסף פריאל

אל: priel9 @ biu.013.net.il

נכתב ב: 16:10:22  08.09.2006, כתוספת/תגובה ל: מדוע הוקדמו בני קהת לבני גרשון?

השאלה המעניינת היא מדוע הפרידו פרשיות במדבר ונשא את בני קהת משאר בני לוי במניין בני ישראל?

תגובות