תוספת ל: במדבר יד

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 08:09:45  25.02.2009, כתוספת/תגובה ל: במדבר יד

"ונקה לא ינקה" (במדבר, יד', 18).
ואילו בתפילה אומרים "ונקה" בלבד - וזו טעות. הכתוב אומר בדיוק ההפך מזה. וזו היא שאלת כפרת העוונות. וכן אנו מוצאים בירמיה (ירמיהו כה', 29) - "ואתם הנקה תנקו לא תנקו", שאגב - אפשר לראות את זה כנוסח ארוך של 'הנקה לא תנקו', או כניסוח בסימן-שאלה - 'הנקה תנקו? לא תנקו'. והקשר לפרשת השבוע "תרומה" - המנקיות (על-פי הפירוש השני ברש"י, מלשון נקיון).

תגובות