תגובה על: משה ואהרן קידשו את שם ה יותר מדי

מאת: ישראל

אל:

נכתב ב: 23:01:02  26.06.2006, כתוספת/תגובה ל: משה ואהרן קידשו את שם ה יותר מדי

עיין דברים כג,יח ושם כב,ט בשניהם מופיע קדושה לשלילה וכן רש"י שם מביא עוד דוגמאות לזה.
אם כן הוסרה קושייתך מעיקרא.

תגובות