לפרשת ניצבים וילך - ניצחון הטוב על הרע

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 02:51:46  11.09.2009, כתוספת/תגובה ל: דברים ל

לפרשת ניצבים-וילך
"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע... העדתי בכם היום את השמים והארץ החים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך" (דברים, ל', 15, 19).
מלבד הבחירה הכללית שיש לנו בין הדברים השונים הבחירה היסודית היא כמו שכתוב פה בין הטוב והרע. ההפרדה והחיצוי האלה הם מהותיים. בדת זרטוסטרה העתיקה האמינו בקיומם של שני אלים, הטוב והרע. ובאמת אפשר לראות את שני הכוחות האלה בטבע, אלא שביהדות - וכן בנצרות - את הרע תולים בדמות השטן ושמים אותו תחת האל. וכבר ראינו פעם אחת שהשטן מוחלף באלוהים במקורות מקבילים, בשמואל ובדברי הימים, כך שאין ההבחנה הזו מוחלטת כל-כך. וזו היא השאלה הנכבדת של מקור הרע בעולם. כדי לבחון אותה אני חושב שטוב ביותר אם נביט ברע האולטימטיבי - הנאציזם. רוב האנשים מושכים ידיהם מהעיסוק בשאלה זו כי הם טוענים לקוצר דעתם, אך שווה בכל-זאת לנסות לעסוק בה. והנה, כתשובה לשאלה כיצד ייתכן כל-כך הרבה רוע והיכן היה אלוהים בזמן זה אני מציע לענות תשובה זו: כי כל העולם הוא בעצם מערכת של מלחמה בין הטוב ובין הרע וזו היא בעצם ההיסטוריה. על כן אין עלינו להפלא על כך שהרע התפרץ - שהרי הנאציזם נראה כמעשה שטן ומריח כמעשה שטן ועל-כן כנראה הוא מעשה שטן - אלא יש עלינו להביט בתמונה הכוללת ולראות שהרי הטוב ניצח בסופו של דבר. על כן הלימוד הבא מפה אומר - ובחרת בחיים - לא בגלל שאין קשיים בהם, אלא שבחשבון אחרון זוהי הבחירה העדיפה. סוף הטוב לנצח.
עניין נוסף שניתן להתבונן בו הוא, כי מלחמת הרע היא בטוב, כך שאם הנאציזם נלחם בראש ובראשונה ביהדות אולי זה אומר משהו על טיבה. אבל אם אוחזים בהשקפה זו יש לזכור כי הנאציזם רדף אף קבוצות נוספות - הצוענים, ההומוסקסואלים, חולי הנפש. בהתאם לזאת, מתברר שהטוב אומר שיש לתת יחס הוגן ומכבד לכל אלה - ולכיון נאור זהבאמת העולם התפתח. יש, אם כך, עוד תקווה לאנושות.

תגובות