גבולות הארץ והזהות העצמית

קוד: גבולות הארץ והזהות העצמית בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל:

"מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת כל ארץ החתים ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם" (יהושע, א', 4).
ספר יהושע מספר לנו את סיפור כיבוש הארץ וחלוקתה לשבטים. אז גם נקבעים גבולות הארץ דה-פקטו. במקומות שונים אנו מוצאים תוואי גבולות שונים; כך לאברהם הובטחה הארץ "מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת" (בראשית, טו', 18), כפי שלא הייתה מעולם ויש סוברים שזוהי הארץ שבתקופת המשיח. גם בכתוב שלנו אנו מוצאים את נהר פרת כתוואי גבול. אחר-כך למשה מתוארת הארץ המובטחת ושם הגבולות הם רק דה-יורה, כולל נחלתם של שניים וחצי השבטים בעבר הירדן המזרחי, שלא נחשב כישראל בתחילה. עוד גבולות אנו מוצאים בימי דוד וכיבושיו ואחריו שלמה, אז נכללים בישראל גם הנגב עד אילת, מה שלא שורטט בגבולות המקוריים. וכמו שאמרנו, גם תקופת המשיח מובנת לרוב ככזו שגם הגבולות משנים בה, ככתוב - "ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ" (זכריה, ט', 10). יש אומרים, כי כל העולם יהיה בשליטתו. ועוד יש לציין, כי בימינו יש להפריד בין ארץ ומדינה, כך למשל החלקים בדרום הארץ פטורים מדיני שביעית על-פי ההלכה.
אם כך ואם כך אנו יודעים היום, במצב הפוליטי המיוחד שנמצאת בו מדינתנו, כי גבולות של מדינה מצביעים על דבר נרחב בהרבה והם והגבולות שבין איש ורעהו, או אף יותר מזה על הזהות העצמית של היחידה המוגבלת, תהיה זו מדינה או יהיה זה אדם. כאשר הגבולות לא ברורים יש לכך את התוצאות המתלוות, כמו חוקי מוסר שאינם ברורים. אפשר לראות זאת בנקל כאשר נביט בנזילה ההדדית בין איש ורעהו כאשר הם נמצאים במצב בו הגבולות אינם ברורים. וכזהו אף הגוף, שמהווה גבול בין ישות אחת למשנה, אשר מעבר לו אפשר לדבר על אחדות ברוח, או במקרה אחר על אינטר-טקסטואליות למשל, או על היפר-סובייקטיביות, אשר נכנסות לאותה קטגוריה. ונקודה זו היא חשובה ביותר להבחנה בספר יהושע גם בגלל העובדה שעל ספר זה נסמכים לרוב אנשי ימין, דתיים או לא, כדי לאשר את כיבושי המדינה בזמן הווה.

תגובות