סיכום יהושע ב

קוד: סיכום יהושע ב בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: www.mycreation.co.il

מתוך הספר "שיעורים בספר יהושע"

בתקופת הכיבוש הייתה כנען מפולגת לממלכות זעירות ובראשן עמדו מלכים והיו ממלכות שלא הייתה בהן אלא עיר אחת מוקפת חומה. כזו הייתה העיר יריחו.

לשם מה שלח יהושע את המרגלים ? - לרגל ביריחו.

מה נאמר בפרק על המרגלים ? " וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים חרש ".

חרש = בסתר. יהושע הסתיר את הדבר מהעם, כדי שלא יישנה מה שקרה כאשר משה שלח את המרגלים.

מדוע לדעתכם הסתפק יהושע בשני מרגלים ? יהושע זכר את הכישלון בשליחת שנים עשר המרגלים ולכן הסתפק רק בשניים.

כמה פעמים מוזכרת המילה " אנשים " בפרק ? שתיים עשרה פעמים.

האם המספר הזה מזכיר לכם משהו ? מניין מרגלי משה.

אילו תכונות צריכות להיות למרגלים ? אמיצי לב, נבונים, יודעים לשמור סוד.

מה היה תפקידם של המרגלים ? " לכו ראו את הארץ ואת יריחו" (פס ' א '). יש מפרשים הסוברים ש, "ואת " עושה את השם שלפניה לנסמך כלומר הכוונה ארץ יריחו. ויש המפרשים: לכו ראו את חלק הארץ הסמוך לגדה המערבית של הירדן ובמיוחד את העיר יריחו.

המרגלים הגיעו ליריחו והשתדלו לבצע את משימת הריגול כראוי , ועשו הכול כדי לא לעורר חשד בקרב תושבי יריחו . אך בכל זאת נודע למלך יריחו על בואם לעירו . כיצד ? כנראה שהאורחים בבית רחב או בלשי המלך שמו לבם לשני הזרים וחשדו בהם שהם מרגלים מבני ישראל.

רחב הרגישה כי נודע דבר בואם לביתה והיא החליטה לא להסגירם . מדוע ? כי לא היה בידה שום ספק שבני - ישראל ינצחו את תושבי יריחו. נמס לבם של תושבי יריחו מאימה ופחד לאחר ששמעו דברים מופלאים על ישראל.

מה אומרים שליחי המלך לרחב ? " הוציאי האנשים הבאים אליך אשר באו לביתך, כי לחפר את כל הארץ באו."

מה פירוש המילה לחפור ?- לרגל. "ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" (דבר ' א, כב).

שימו לב : קיימת מעין הדרגה בדבריהם . הבאים אליך ... באו לביתך ... לחפר את כל הארץ באו ... המלך הוסיף את המילה כל כדי להדגיש שהסכנה גדולה מאוד .

כיצד רחב הוליכה שולל את שליחי המלך ? היא הסתירה את המרגלים בפשתי העץ הערוכות על הגג לשם ייבוש. לשליחי המלך אמרה שסמוך לחשכה לפני סגירת שערי העיר הם יצאו. אינה יודעת באיזה כיוון הלכו, ומציעה להם למהר לרדוף אחר המרגלים, בוודאי ישיגום.

שליחי המלך האמינו לרחב ומיהרו לרדוף אחר המרגלים.

לאחר שהשליחים הלכו עלתה רחב על הגג ואמרה למרגלים שהסכנה חלפה והסבירה להם מדוע הצילה אותם , וביקשה שייגמלו לה בעד החסד . כיצד היא ביקשה להישבע לה שכשם שהיא עשתה עמם חסד יעשו גם הם עם בית אביה חסד ולא ימיתו אותם בזמן כיבוש העיר.

במספר מקומות במקרא המילה חסד היא קיום ברית והבטחה, "וישמר ה ' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך" (דבר ' ז, יב).

מה הבטיחו המרגלים לרחב ? שלא ייתנו להמית אותה ואת בני ביתה. אם ינסה מישהו להמיתם ימסרו את עצמם תחתיהם למות.

באילו תנאים יהיו פטורים מקיומה של השבועה ?

א. אם לא תקשור חוט שני בחלונה לאות שזהו ביתה.

ב. אם ייצא מישהו מדלתי ביתה החוצה בזמן כיבוש העיר.

ג. אם תספר לאנשי יריחו חוץ מבית אביה את דברי המרגלים, שלא יתערבו עם בית אביה רבים מבני יריחו.

כיצד מילטה רחב את שני המרגלים מן העיר ? היא הורידה אותם בחבל שנמצא בקיר החומה. רחב יעצה למרגלים לפנות לצד מערב בכיוון הפוך לצד ששליחי המלך פנו (שליחי המלך פנו לצד מזרח לכיוון שבו נמצא מחנה בני ישראל). להתחבא שם שלשה ימים עד שהרודפים התייאשו מלמצוא אותם וישובו ליריחו.

מה המסקנה שהסיקו המרגלים משליחותם ? לבם של יושבי כנען נמוג מרוב פחד כפי שלמדו מדברי רחב.

ניצחונם של בני ישראל מובטח.


ניבי תנ"ך

ניב - מבטא לשוני מורכב ממילים אחדות שהוראתו הכוללת שונה לפעמים מן ההוראה של כל מילה בודדת בו.

לשוננו עשירה בניבים מקראיים ותלמודיים.


כחוט השני ( פסוק יח ).

הוראתו : משל לרעיון מרכזי ורצוף לאורך יצירה ספרותית וכדו ', קו יסודי.


לא קמה בו רוח (   פסוק יא ).

הוראתו : מרוב פחד עזבו אומץ לבו.


דמו בראשו (   פסוק יט ).

הוראתו : הינו אחראי ועליו לשאת בתוצאות.

תגובות