יהושע ג - תמליל שיעורשת

קוד: יהושע ג - תמליל שיעורשת בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: נריה קליין

אל:

[20:20:01] <אסתי ונריה> ספר יהושע מתחיל בדברי ה' ליהושע לחיזוקו לקראת כיבוש הארץ.
[20:20:24] <אסתי ונריה> מיד לאחר מכן יהושע מודיע כי בעוד שלשת ימים עוברים את הירדן, אז - "להתכונן".
[20:20:48] <אסתי ונריה> הוא גם מחזק את שניים וחצי השבטים, כדי שיעברו חלוצים לפני בני ישראל.
[20:20:54] <אסתי ונריה> עד כאן פרק א'.
[20:21:33] <אסתי ונריה> בפרק ב', שעליו היה השיעור הקודם, מסופר על המרגלים ששלח יהודע לרגל את יריחו, ועל הצלתם בידי רחב
[20:22:19] <אסתי ונריה> נכון לעכשיו נניח שזהו שלב ראשון במלחמה נגד יריחו, שמטרתו היא:
[20:22:32] <אסתי ונריה> וזאת השאלה - מה מטרת שליחת המרגלים?
[20:22:49] <אסתי ונריה> לא נתעכב על זה יותר מדי, אז למישהו יש רעיון?
[20:23:10] לברר נה מאזן הכוחות ביריחו?
[20:23:14] *מה
[20:23:21] <אסתי ונריה> מה הכוונה?
[20:23:30] <אסתי ונריה> כמה שם לטובת ישראל וכמה לא?
[20:23:44] <נילי אוסטרבך> לראות את שטח האויב
[20:23:44] הכוונה לראות את העיר, לחליט מאיפה נכנסים...
[20:23:51] *להחליט
[20:24:04] <נילי אוסטרבך> אני אמרתי!
[20:24:17] <ילדת וופלה-אפרת> לרגל את הארץ כולה, מבחינת טקטית מאיפה לתקוף וכל השטויות המלחמתיות... אבל כמעט תפסו אותם אז הם לא הספיקו ליות בכל הארץ
[20:24:19] אני קודם!!!!!!!!!!!!!!!!
[20:24:21] אולי המטרה היא לראות אם יש מישהו צדיק שאפשר להציל, כמו המלאכים בסדום...
[20:24:46] <נילי אוסטרבך> אז הקב"ה כבר היה מגלה לו!
[20:25:13] <נילי אוסטרבך> איך הוא ידע ל-בד מי צדיק?
[20:25:16] "ארדה נא ואראה..." - מכאן שלפני שמשמידים עיר צריך לבדוק אם יש בה צדיקים
[20:25:29] <אסתי ונריה> טוב, אז קודם כל, אלו שפירשו שמדובר בצעד טקטי כלשהו - מכל סוג, אפשר להניח שלא, גם בגלל מה שנילי הרגע אמרה, וגם בגלל שבסוף אנחנו רואים איזו תשובה המרגלים נותנים לו:
[20:25:30] המרגלים גילו שרחב צדיקה
[20:25:46] <נילי אוסטרבך> ואתה באמת חושב שזה מ-ה שיש לו עכשיו בראש?
[20:26:23] מכיוון שבסוף ממילא העיר נפלה בנס, אין לו שום דבר יותר טוב לעשות...
[20:26:42] <נילי אוסטרבך> זה רק כדי לחזק את הביטחון שלהם, לדעתי.
[20:26:45] <אסתי ונריה> אם תראו בפרק ב' בשני הפסוקים האחרונים...
[20:27:06] הלל joins conversation
[20:27:11] יחיאל-מרוצה מעצמו בארצי.... joins conversation
[20:27:20] <אסתי ונריה> שם רואים שהתשובה היא, נאמר, "פסיכולוגית".
[20:28:00] מתאים למה שנילי אמרה עכשיו
[20:28:23] אבל לא ברור לי למה צריך לסכן חיים של שני אנשים רק בשביל מטרה פסיכולוגית?
[20:29:00] There was a problem delivering the following message:
מתאים למה שנילי אמרה עכשיו
[20:29:23] There was a problem delivering the following message:
אבל לא ברור לי למה צריך לסכן חיים של שני אנשים רק בשביל מטרה פסיכולוגית?
[20:30:19] אתה רואה! בלי להסתכל...
[20:30:19] אז למה הם לא מספרים לכול העם?
[20:30:27] <אסתי ונריה> שוב - לא זו מטרתנו, אך ענין שליחת המרגלים, לפחות מפשטי מקראות - על פי מה שהם שומעים מרחב ומה שאומרים ליהושע - הוא ענין של בדיקת הפחד של ירחו
[20:31:47] <אסתי ונריה> עכשיו שאלה:
[20:31:47] <נילי וצביקה אוסטרבך> לכן זה רק 2 אנשים...
[20:31:47] הלל leaves conversation
[20:31:47] <אסתי ונריה> (קדום נאמר שאנחנו פה כדי ללמוד את מעבר הירדן ולא את פרק ב'...)
[20:31:47] <אסתי ונריה> שאלה:
[20:31:47] <אסתי ונריה> מעבר הירדן - למה?
[20:31:47] <אסתי ונריה> לא לענות עכשיו?
[20:31:47] <אסתי ונריה> בלי סימן שאלה
[20:31:48] <אסתי ונריה> ...
[20:31:48] <ילדת וופלה-אפרת> מזתומרת למה? לא מבינה מה השאלה פה בכלל...
[20:31:48] <אסתי ונריה> עכשיו נלמד את הפרק ואני מקווה שהשאלה תתבהר.
[20:31:48] <נילי וצביקה אוסטרבך> הוא אמר ל-א לענות!

[20:31:48] <ילדת וופלה-אפרת> הם לא אמורים להגיע איכשו לצד השני... להיכנס לארץ...?
[20:31:48] <אסתי ונריה> כולם לקרוא את פרקים ג' ד' ביהושע ולהבין מה בערך קורה שם.
[20:31:48] <אסתי ונריה> מי שסיים יכול לשאול שאלות שעולות מהפסוקים.
[20:31:48] <אסתי ונריה> רק אחרי שסיים.
[20:33:03] <אסתי ונריה> מישהו סיים.
[20:33:05] <אסתי ונריה> ?
[20:33:40] <נילי וצביקה אוסטרבך> למ-ה לא ממשיכים בתיאור כיבוש יריחו? היו צריכים לשים את פרשת המרגלים אח"כ- בהקשר לכיובש יריחו.
[20:34:11] <אסתי ונריה> שאלה יפה, ונענה עליה אח"כ.
[20:34:13] יחיאל-מרוצה מעצמו בארצי.... leaves conversation
[20:34:13] <נילי וצביקה אוסטרבך> מי אלה השוטרים? אף פעם לא שמענו עליהם.
[20:34:21] <אסתי ונריה> זוהי בעיקרון מטרת השיעור.
[20:34:32] <נילי וצביקה אוסטרבך> השוטרים?
[20:34:48] <אסתי ונריה> על השוטרים שמענו בפרק א', ולצורך הענין נגדיר אותם ככרוזים של בני ישראל.
[20:35:20] <ילדת וופלה-אפרת> על שוטרים גם מדובר במצרים...
[20:35:34] <נילי וצביקה אוסטרבך> אני לא בטוחה שזה קשור.
[20:35:37] <אסתי ונריה> נכון, אבל נשאיר את זה בצד כרגע.
[20:35:40] <אסתי ונריה> עוד שאללות?
[20:35:56] <ילדת וופלה-אפרת> כמה מזבחות יש פה ולמה?
[20:36:03] <אסתי ונריה> מזבחות אין פה.
[20:36:25] <ילדת וופלה-אפרת> אוקיי... אמממ... מצבות?
[20:36:27] <נילי וצביקה אוסטרבך> איך יהושע כ"כ בטוח שה' יעשה להם נפלאות? כלומר: איפה הדיבור האלוקי?
[20:36:57] <נילי וצביקה אוסטרבך> שוב יש פה בל-אגן...
[20:36:58] <אסתי ונריה> לשאלת אפרת - אבנים.
[20:37:05] <אסתי ונריה> ונדבר עליהם אולי בסוף.
[20:37:41] <נילי וצביקה אוסטרבך> פס' ח': "מי הירדן בירדן"? מה פירוש הביטוי?
[20:38:06] <אסתי ונריה> יפה... שאלות אחרונות ונמשיך -
[20:38:15] <נילי וצביקה אוסטרבך> גם בפס' י"ג זה חוזר...
[20:38:23] <אסתי ונריה> נכון.
[20:38:35] <אסתי ונריה> טוב, אז קודם כל - מה קורה פה:
[20:39:26] <אסתי ונריה> נלך עם הפסוקים וננסה להבין אותם.
[20:39:29] <נילי וצביקה אוסטרבך> גם בפרק ד' יש ביטוי שחוזר פעמים: "איש אחד" (וזה בהשפעת השפטרת השבת: "קו לקו צו לצו...")
[20:40:12] <אסתי ונריה> טוב, אז עכשיו נשאיר את השאלות בצד ונענה עליהן אחת אחת בזמן שנגיע אליהן בפסוקים:
[20:40:27] שבוע טוב לכולם...אני זזתי ללמוד לבגרות במ"מ....!!
[20:40:36] <אסתי ונריה> נתחיל בתחילת פרק ג'.
[20:40:37] <נילי וצביקה אוסטרבך> אבל יש עוד שאלות. המורה ל-א נתת מספיק זמן...
[20:40:52] <אסתי ונריה> אם יש עוד שאלות אז לשאול!
[20:41:01] <אסתי ונריה> בכיף!
[20:41:17] <אסתי ונריה> אבל אם את היחידה ששואלת אז לא.
[20:41:17] <נילי וצביקה אוסטרבך> "איש אחד" שוב חוזר פעמיים אח"כ.
[20:41:24] <אסתי ונריה> על החזרות נדבר.
[20:41:55] <נילי וצביקה אוסטרבך> טוב, אחרי כמעט שנתיים במחלקה לתנ"ך אתה נהיה יותר עירני... תן להם גם זמן...
[20:42:06] <ילדת וופלה-אפרת> חחח...:)
[20:42:15] E-D-T שבוע טוב!כולנו במאבק על שכ' שלהבת ועמונה, במלחמה ננצח!! leaves conversation
[20:42:18] <נילי וצביקה אוסטרבך> מילה מנחה...
[20:42:29] הלל joins conversation
[20:42:33] <נילי וצביקה אוסטרבך> ( שכחתי את הביטוי בלועזית, תסלחו לי).
[20:42:37] <אסתי ונריה> אוי... זה מה ששנתיים במחלקה לתנ"ך עושה לאנשים?
[20:42:40] <אסתי ונריה> ;)
[20:43:05] <נילי וצביקה אוסטרבך> להמשיך לשאול?
[20:43:06] <אסתי ונריה> טוב, די.
[20:43:34] <אסתי ונריה> לא, אבל אם יעלו שאלות תוך כדי המעבר על הפסוקים - אז לשאול אז.
[20:43:42] <אסתי ונריה> נתחיל בתחילת פרק ג'.
[20:43:51] <נילי וצביקה אוסטרבך> טוב, נכתוב בצד.
[20:44:08] <אסתי ונריה> בני ישראל עוזבים את השיטים והולכים לאן?
[20:44:22] <נילי וצביקה אוסטרבך> לאדם.

[20:44:32] <אסתי ונריה> זה רק כדי לוודא שאנשים איתי, השאלות הברורות באמצע.
[20:44:36] <אסתי ונריה> לאדם???
[20:44:41] <אסתי ונריה> איפה זה כתוב?
[20:44:47] <נילי וצביקה אוסטרבך> מעבר הירדן ליתר דיוק.
[20:45:20] <אסתי ונריה> אני מדבר על הפסוקים עצמם: תעברו איתי על תחילת פרק ג' -
[20:45:45] <אסתי ונריה> פס' א'!
[20:45:48] <ליאורה-"גם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה" "נ-צ-ח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם"> על איזה ספר השיעור?לא הי'יתי פה.....
[20:46:01] <אסתי ונריה> אנחנו בתחילת פרק ג' ביהושע.
[20:46:07] <אסתי ונריה> מעבר הירדן.
[20:46:17] <נילי וצביקה אוסטרבך> מי זאת "נצח ישרא-ל "....
[20:46:19] <נילי וצביקה אוסטרבך> ?
[20:46:27] <אסתי ונריה> ליאורה בך.
[20:46:33] <נילי וצביקה אוסטרבך> זה ר"ת נילי...
[20:46:36] <אסתי ונריה> והסימן שאלה הזה משגע... :)
[20:46:43] <נילי וצביקה אוסטרבך> מצטערת
[20:46:58] <נילי וצביקה אוסטרבך> תשאל את אשתך איך מורידים אותו בבקשה.
[20:46:59] <אסתי ונריה> טוב, אם לא נמשיך אז לא נגיע בכלל לנושא השיעור.
[20:47:04] איילת:) joins conversation
[20:47:34] <אסתי ונריה> בני ישראל עוברים בפס' א' מהשיטים עד הירדן.
[20:47:39] <אסתי ונריה> מה אתם מבינים מזה?
[20:47:50] <אסתי ונריה> בנ"י חונים בקרבת הירדן.
[20:48:03] הקימו אוהלים על החוף...
[20:48:03] <נילי וצביקה אוסטרבך> שבני ישראל עוברים בפס' א' מהשיטים עד הירדן.

[20:48:13] <נילי וצביקה אוסטרבך> מצטערת על הסימנים...
[20:48:32] <אסתי ונריה> ואז השוטרים באים ואומרים להם:
[20:48:45] <אסתי ונריה> (פסוקים ב'-ד'...)
[20:48:53] <אסתי ונריה> במילים שלכם..
[20:49:07] <נילי וצביקה אוסטרבך> תעברו אחרי הכוהנים
[20:49:28] <ילדת וופלה-אפרת> אבל תשמרו מרחק של 2000 אמה
[20:49:33] <אסתי ונריה> בדיוק.
[20:49:35] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אל תתקרבו אל הארון והכהנים
[20:49:50] <אסתי ונריה> (Y)
[20:50:00] <אסתי ונריה> לכולם ברור למה?
[20:50:02] <ילדת וופלה-אפרת> כדי שתדעו את הדרך (? זה לא הכי הגיוני, אבל נגיד ש... אפשר לתרץ את זה)
[20:50:18] <נילי וצביקה אוסטרבך> כי העם המובילים.
[20:50:22] <נילי וצביקה אוסטרבך> הם*
[20:50:39] <אסתי ונריה> אוקיי.
[20:51:07] <אסתי ונריה> לא זה נושא שיעורנו, אבל רק נאמר משהו אחד:
[20:51:31] <אסתי ונריה> איך בני ישראל ידעו את הדרך עד היום?
[20:51:41] <ילדת וופלה-אפרת> עמוד אש/ענן?
[20:51:49] <אסתי ונריה> אש/תנור..
[20:51:52] <אסתי ונריה> אבל כן.
[20:51:52] <נילי וצביקה אוסטרבך> עמוד האש והענן אבל הם מתו עם משה.
[20:51:58] <אסתי ונריה> ומה קרה לזה?
[20:52:10] <נילי וצביקה אוסטרבך> מת
[20:52:10] הלל leaves conversation
[20:52:23] <אסתי ונריה> נכון!
[20:52:23] אלחנן joins conversation
[20:52:48] <נילי וצביקה אוסטרבך> סוף סוף אנשים שאני מכירה..
[20:53:04] איילת:) leaves conversation
[20:53:24] <אסתי ונריה> אז עכישו במקום שהארון ילך לפניהם "דרך שלשת ימים" (במדבר י'), הוא הולך רק במרחק 2000 אמה, כדי שישראל יראו אותו וידעו לאן ללכת.
[20:53:40] <אסתי ונריה> צריך לזכור שמדובר בעם שתופס שטח עצום!
[20:53:45] <אסתי ונריה> אבל מה הבעיה?
[20:54:01] <אסתי ונריה> שאם הארון יהיה קרוב מדי, רק הראשונים יראו אותו.
[20:54:07] <אסתי ונריה> ולכן צריך 2000 אמה.
[20:54:28] <ילדת וופלה-אפרת> הא... יפה!
[20:54:39] <אסתי ונריה> ולכן הפס' אומר: "אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה"...
[20:55:00] <אסתי ונריה> הטעמים, למי שזה מעניין אותו, רומזים לזה.
[20:55:02] <נילי וצביקה אוסטרבך> הם לא צריכים לראות אותו הם הולכים מסודר.
[20:55:12] <אסתי ונריה> ואז מה?
[20:55:38] <נילי וצביקה אוסטרבך> גם במסע של בנ"ע לא כולם רואים את המדריך אך בד"כ יודעים את דרך.
[20:56:08] <אסתי ונריה> בשיעור שלי לא ישוו את בניי ישראל הקדושים והטהורים לבני עקיבא!!
[20:56:15] <אסתי ונריה> :S
[20:56:37] :@
[20:56:40] <נילי וצביקה אוסטרבך> טוב אז עזרא, אריאל או כול מסע אחר שתרצה
[20:56:44] <אסתי ונריה> כנ"ל
[20:57:01] <נילי וצביקה אוסטרבך> טיול שנתי של בי"ס.
[20:57:05] <אלחנן> ו... חזרה לשיעור....
[20:57:06] <ילדת וופלה-אפרת> (נרי'ה לא הואב תנועות נוער, כמו שוודאי הבנתם...)
[20:57:12] <נילי וצביקה אוסטרבך> הבנת את הרעיון לא?
[20:57:24] <אסתי ונריה> אני לא משווה מסע מעפן של תנועת נוער למסע של מיליוני בני אדם, אנשים נשים טף צאן בקר וכל הבית עליהם.
[20:57:42] <ילדת וופלה-אפרת> הוא צודק ממש...
[20:57:48] <נילי וצביקה אוסטרבך> עוד יותר מחזק את טענתי.
[20:57:52] אולי יש חשיבות רוחנית לכך שכל בני ישראל יראו את הארוך
[20:57:53] <אסתי ונריה> ???
[20:57:55] *הארון
[20:57:59] <אסתי ונריה> אולי.
[20:58:01] שיידעו שהם הולכים אחרי ה', ולא אחרי אנשים אחרים
[20:58:09] <נילי וצביקה אוסטרבך> הכוונה היא שיש הרבה אנשים לא כולם רואים את המדריך
[20:58:10] <אסתי ונריה> אך ללא ספק כל העם צריך לראותו.
[20:58:14] "כי לי בני ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים
[20:58:21] <נילי וצביקה אוסטרבך> נמה?
[20:58:23] <אלחנן> אולי כדי שכולם ייראו את המים עולים, שאף אחד לא יפספס...
[20:58:26] <אסתי ונריה> אני לא רוצה להתעכב על הנקודה הזו...
[20:58:43] <אסתי ונריה> בכל אופן כל ישראל צריכים ללכת אחרי הארון.
[20:58:50] <אסתי ונריה> נמשיך בפסוקים?
[20:58:58] <ילדת וופלה-אפרת> :)
[20:59:15] <אסתי ונריה> יהושע אומר לעם:
[20:59:16] <נילי וצביקה אוסטרבך> יש לנו ברירה?
[20:59:20] <אסתי ונריה> (מה?)
[20:59:29] <נילי וצביקה אוסטרבך> הצטה מאוחרת...
[20:59:31] <אסתי ונריה> יש ברירה, אבל נדבר עליה אחרי השיעור
[20:59:42] אודיה :) joins conversation
[21:00:15] <אסתי ונריה> מה יהושע אומר לעם בפס' ה'??
[21:00:24] <אסתי ונריה> ומה זה אומר לנו?
[21:00:32] <נילי וצביקה אוסטרבך> לכו למקווה.
[21:00:39] <נילי וצביקה אוסטרבך> תתרחקו מנשים...
[21:00:42] <נילי וצביקה אוסטרבך> וכו'
[21:00:42] <אסתי ונריה> אני מבקש - פשט.
[21:00:54] <נילי וצביקה אוסטרבך> זה במילים שלנו...
[21:01:09] <אסתי ונריה> את טוענת ש"התקדשו" זה?
[21:01:11] RIP my sweet Dennis joins conversation
[21:01:20] <אסתי ונריה> להטהר?
[21:01:34] <נילי וצביקה אוסטרבך> כן
[21:01:37] <אסתי ונריה> למה?
[21:02:03] <אסתי ונריה> כל מי שחושב ככה גם יכול לענות
[21:02:05] <נילי וצביקה אוסטרבך> לאור שמות פרק י"ט
[21:02:21] <אסתי ונריה> שם לא כתוב השורש "קד"ש"...
[21:02:33] <אסתי ונריה> ולכן הז לא קשור למשמעות המילה "התקדשו".
[21:02:55] כן כתוב! "ויקדש את העם... ויכבסו שמלותם"
[21:03:00] <אסתי ונריה> ואם זה היה קשור היה צורך בשלושה ימים לפני ולא יום אחד.
[21:03:04] <נילי וצביקה אוסטרבך> פס' י"ד
[21:03:06] לדעתי יש כאן רמז ברור למעמד הר סיני - גם 12 האבנים קשורות לזה
[21:03:07] <נילי וצביקה אוסטרבך> רציתי לומר
[21:03:17] <נילי וצביקה אוסטרבך> נכון,יפה
[21:03:18] <אסתי ונריה> אבל לא בפסוק שמדבר על "אל תגשו אל אישה".
[21:03:26] <נילי וצביקה אוסטרבך> כי הכול במיני.
[21:03:30] היו 3 ימים!
[21:03:37] <נילי וצביקה אוסטרבך> צריך גם 2 מרגלים ולא 12.
[21:03:44] <אסתי ונריה> ברור שניתן לערוך כאן הרבה השוואות, אבל הן לא הוכחה לפשט הפסוקים.
[21:04:02] הלל joins conversation
[21:04:15] <אסתי ונריה> הכל במיני? טוב...
[21:04:37] פרק א פסוק 11
[21:04:39] 3 ימים של הכנה
[21:05:32] <נילי וצביקה אוסטרבך> סליחה על השפה...
[21:05:32] <אסתי ונריה> אני חושב, וכך גם פשט השורש קד"ש, שהכוונה למשמעות "זימון", הכנה.
[21:05:32] <נילי וצביקה אוסטרבך> מה הקשר בין זימון להכנה? לא הבנתי?
[21:05:36] <אסתי ונריה> אפשר לשבת ולחשוב מה זה אומר, אבל זה כבר יהיה מעבר לפשט הפשט של המילה.
[21:05:45] וגם קראו את התורה
[21:05:51] (יהושע ד 10)
[21:05:58] <אסתי ונריה> "זמנו את עצמכם לנס"=הכינו את עצמכם לנס.
[21:06:17] <אסתי ונריה> אראל - זה לא ברור בכלל.
[21:06:17] 12 אבנים, 3 ימים, קריאת התורה, התקדשות - קשה להתעלם מהדמיון...
[21:06:28] <אסתי ונריה> אבל זה לא קשור!
[21:06:34] <נילי וצביקה אוסטרבך> למה?
[21:06:40] <נילי וצביקה אוסטרבך> הוא צודק.
[21:06:57] <אסתי ונריה> זה יפה, וברור כשמש, אבל לא מוכיח דבר בהקשר עליו אני מדבר.
[21:07:08] <אסתי ונריה> זה יפה לבוא ולהשוות, אבל זה לא ענייננו כעת.
[21:07:11] <נילי וצביקה אוסטרבך> לא הבנתי
[21:07:21] <נילי וצביקה אוסטרבך> אז מה ענינו?
[21:07:33] פשט השורש "קדש" הוא "התעלה והתקרב אל ה'"
[21:07:50] <אסתי ונריה> להבין את הפרק כפשוטו, בתור רקע פתיחה לשיעור, ולא בתור השיעור כולו.
[21:08:29] <אסתי ונריה> רק בשביל התוהים: "התקדשו - הזדמנו" (רש"י)
[21:08:35] <נילי וצביקה אוסטרבך> כמו השיעורים באוני' חצי סימסטר הקדמה...
[21:08:48] <אסתי ונריה> בדיוק.
[21:08:59] <אסתי ונריה> אז אם את לא רוצה לבלות פה חצי סמסטר...
[21:09:18] טוב... אפשר לעשות שיעור שלם על השורש "קדש" אבל זה לא הנושא...
[21:09:35] <נילי וצביקה אוסטרבך> מצוין, שיעורשת הבא אתה מעביר?
[21:09:54] <אסתי ונריה> נכון... לשם הענין מי שרוצה יכול לבדוק ברד"ק, רש"י וכו'.
[21:09:59] <אסתי ונריה> אבל נמשיך.
[21:10:17] <אסתי ונריה> יום מעבר הירדן מתחיל בפס' ו'.
[21:10:36] <אסתי ונריה> לא ניכנס לשאלה "למה", למרות שאני יודע שזה לא ברור דיו.
[21:10:46] <אסתי ונריה> מה הדבר הראשון שקורה?
[21:11:02] <נילי וצביקה אוסטרבך> נבואה.
[21:11:21] <אסתי ונריה> כפי שאמרתי, פס' ו'!
[21:12:16] <אסתי ונריה> מעכשיו כדאי שכל דבר שקורה יוכנס לדמיון שלכם, כי רק ככה יהיה אפשר להבין חלק מהעניין.
[21:12:38] <אסתי ונריה> אז אני אשמח לשמוע מה ה"מהלך" הראשון שקורה ביום מעבר הירדן.
[21:13:07] <נילי וצביקה אוסטרבך> מי שרוצה להבין את המ-הלך של נריה חייב ל-בלות שבו"ש בגוש לפחות...
[21:13:28] <אסתי ונריה> לא, חייב לצאת מנקודות ההנחה המוטעות שלו...
[21:13:56] <נילי וצביקה אוסטרבך> מ-ה שאמרתי- ל-בלות שבו"ש בגוש...
[21:14:10] <אסתי ונריה> טוב, אז נמשיך.
[21:14:45] <אלחנן> הכהנים שהיו מיועדים לכך, נושאים את הארון ועוברים לפני העם
[21:15:28] <אסתי ונריה> כל מה שאני אומר כ"עובדות", אני יכול להוכיח, אבל מכיון שזה לא ענייננו אני מעדיף לומר ולהמשיך מפאת קוצר הזמן. מי שרוצה להבין את הדברים האלו, שהם לא חלק מהשיעור - יכול לדבר איתי אחורי זה.
[21:15:34] <אסתי ונריה> עכשיו נמשיך.
[21:16:20] <אסתי ונריה> בפס' ו' יהושע אכן אומר לכהנים לשאת את ארון הברית ולעבור לפני העם, והם עושים זאת
[21:16:32] <אסתי ונריה> עכשיו נתחיל "לדמיין".
[21:17:07] <אסתי ונריה> דמיינו את הירדן, ובמרחק רב ממנו מיליוני בני ישראל
[21:17:42] <אסתי ונריה> לפתע הארון ונושאיו עוזבים את המחנה - נקודה קטנה במרחב הולכת לכיוון הירדן.
[21:17:45] <אסתי ונריה> יש השגות?
[21:18:00] <נילי וצביקה אוסטרבך> לא
[21:18:07] <אסתי ונריה> (Y)
[21:18:22] <אלחנן> לא
[21:18:24] <נילי וצביקה אוסטרבך> אבל נראה לי שאנשים לא אתך.
[21:18:29] <אסתי ונריה> אני רואה.
[21:18:35] <ילדת וופלה-אפרת> אני פה!!!
[21:18:39] <אסתי ונריה> יש!!!
[21:18:40] <ליאורה-"גם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה" "נ-צ-ח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם"> גם אני
[21:19:00] <ילדת וופלה-אפרת> (נרי'ה!! די! הגשם הפסיק אז גם אתה!)
[21:19:08] אין תורה כתורת א"י joins conversation
[21:19:18] <אסתי ונריה> טוב...
[21:19:27] <נילי וצביקה אוסטרבך> אביעד? אביגיל?
[21:19:34] <נילי וצביקה אוסטרבך> אראל? יהודה?
[21:19:36] <אסתי ונריה> לא משנה.
[21:19:39] <נילי וצביקה אוסטרבך> אודיה?
[21:19:40] <דבורה. נא להתפלל לרפואת נתנאל דוד בן נטלי מרים.> אביגיל תחזור עוד מעט..
[21:19:51] <אסתי ונריה> סימני שאלה?
[21:19:58] <אסתי ונריה> הם פה..
[21:19:58] <נילי וצביקה אוסטרבך> ???????
[21:20:04] <אסתי ונריה> יופי!
[21:20:10] <אסתי ונריה> נמשיך -
[21:20:47] <אסתי ונריה> אפרת, תוכלי לומר לנו מה ה' אומר ליהושע?
[21:20:55] גם אני פה
[21:20:56] <אסתי ונריה> ז-ח
[21:21:01] <אסתי ונריה> (Y)
[21:21:25] <אסתי ונריה> אפרת?
[21:21:44] <ילדת וופלה-אפרת> אני ברוגז איתך...
[21:22:00] <אסתי ונריה> יופי, אז תוכלי לומר לנו מה קורה בפס' ז-ח?
[21:22:42] <נילי וצביקה אוסטרבך> "אל תבכה רוני רון זה סופו של כול בלון..."
[21:22:43] <ילדת וופלה-אפרת> חיזוק של ה' ליהושוע?
[21:23:03] <אסתי ונריה> לא מדויק - מה ה' מורה ליהושע?
[21:27:20] <אסתי ונריה> טוב, אז במקום לנסות ללא תקנה לעבור ולהבין את הפסוקים...
[21:27:30] ^2]5]e^8 leaves conversation
[21:27:40] <אסתי ונריה> מישהו רוצה לומר מה היא מטרת מעבר הירדן?
[21:27:54] <אסתי ונריה> ולהביא הוכחות מפסוקים.
[21:28:27] <אלחנן> לחזק את יהושע: "וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֶל-יְהוֹשֻׁעַ, הַיּוֹם הַזֶּה אָחֵל גַּדֶּלְךָ, בְּעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל: אֲשֶׁר, יֵדְעוּן, כִּי כַּאֲשֶׁר הָיִיתִי עִם-מֹשֶׁה, אֶהְיֶה עִמָּךְ"
[21:28:55] <אלחנן> לחזק את העם: "בְּזֹאת תֵּדְעוּן, כִּי אֵל חַי בְּקִרְבְּכֶם; וְהוֹרֵשׁ יוֹרִישׁ מִפְּנֵיכֶם אֶת-הַכְּנַעֲנִי וְאֶת-הַחִתִּי וְאֶת-הַחִוִּי, וְאֶת-הַפְּרִזִּי וְאֶת-הַגִּרְגָּשִׁי, וְהָאֱמֹרִי, וְהַיְבוּסִי"
[21:29:05] <אסתי ונריה> זה מעניין שאתה כותב פסוק ומסביר אותו בצורה אחרת ממה שהוא אומר.
[21:29:11] <אסתי ונריה> להצמד לפסוקים.
[21:29:19] <ילדת וופלה-אפרת> הוא מפרש את הפשט!
[21:29:27] <אין תורה כתורת א"י> נריה די צודק.
[21:29:34] <אסתי ונריה> הוא מסביר אותו בצורה מסוימת שלא חייבים לומר.
[21:29:35] <אלחנן> למה זה לא פשט?
[21:29:39] <אלחנן> "בַּיּוֹם הַהוּא, גִּדַּל יְהוָה אֶת-יְהוֹשֻׁעַ, בְּעֵינֵי, כָּל-יִשְׂרָאֵל; וַיִּרְאוּ אֹתוֹ, כַּאֲשֶׁר יָרְאוּ אֶת-מֹשֶׁה כָּל-יְמֵי חַיָּיו"
[21:29:44] <אסתי ונריה> טוב.
[21:29:56] <אסתי ונריה> הפסוק הראשון שאלחנן הביא:
[21:30:16] <אלחנן> ולהטיל את מורא בני ישראל על העמים: "לְמַעַן דַּעַת כָּל-עַמֵּי הָאָרֶץ, אֶת-יַד יְהוָה, כִּי חֲזָקָה, הִיא--לְמַעַן יְרָאתֶם אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, כָּל-הַיָּמִים."
[21:30:18] <אסתי ונריה> המטרה היא: "וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֶל-יְהוֹשֻׁעַ, הַיּוֹם הַזֶּה אָחֵל גַּדֶּלְךָ, בְּעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל: אֲשֶׁר, יֵדְעוּן, כִּי כַּאֲשֶׁר הָיִיתִי עִם-מֹשֶׁה, אֶהְיֶה עִמָּךְ"
[21:30:32] <אלחנן> יש כמה מטרות נראה לי...
[21:30:47] <אסתי ונריה> זאת אומרת, במילים שלנו - לא לחזק את יהושע כי אם לרומם את קרנו בעיני בני ישראל.
[21:30:51] <אלחנן> וגם להטיל את מורא ה' על בני ישראל...
[21:30:55] <אסתי ונריה> טוב.
[21:31:23] <אסתי ונריה> אז סיבה אחת אמרנו: לחזק את מעמדו של יהושע בעיני בני ישראל כממשיכו של משה.
[21:31:28] <אסתי ונריה> זה ברור לכולם?
[21:31:35] <נילי וצביקה אוסטרבך> כן
[21:31:42] <אסתי ונריה> למה זה מוכיח?
[21:32:05] <אסתי ונריה> איך מעבר הירדן מוכיח כי יהושע הוא ממשיכו של משה?
[21:32:23] <נילי וצביקה אוסטרבך> כי הכוהנים הם המובילים את העם (טענת קורח...)
[21:32:23] <אסתי ונריה> ואם עוד אנשים ישתתפו זה יהיה יותר טוב...
[21:32:35] <אסתי ונריה> ואיך זה מתקשר אלינו?
[21:32:38] <נילי וצביקה אוסטרבך> כמו קריעת ים סוף
[21:32:42] <אסתי ונריה> אוה.
[21:33:05] <אסתי ונריה> כמו קריעת ים סוף - יהושע עושה דבר דומה למה שמשה עושה, וכך מראה שהוא ממשיכו של משה.
[21:33:12] <אסתי ונריה> אבל יהושע הוא שעשה זאת?
[21:33:18] <אלחנן> וזה מראה שה' עם יהושע
[21:33:24] <נילי וצביקה אוסטרבך> וגם מזכיר להם מי פה השולט...
[21:33:34] <אסתי ונריה> טוב, נניח שאנחנו ישראל....
[21:33:43] <נילי וצביקה אוסטרבך> ומי ממנה את סגניו.
[21:33:49] <אסתי ונריה> ואנחנו חיים 40 שנה בניסי ניסים...
[21:33:54] <ילדת וופלה-אפרת> זה מראה להם שאפילו שמשה מת עדיין יש ניסים
[21:34:09] <אסתי ונריה> שניה.
[21:34:12] <ילדת וופלה-אפרת> ומזה הם מבינים שה' עם יהושוע
[21:34:15] <ילדת וופלה-אפרת> סבבה
[21:35:08] <אסתי ונריה> ואנחנו לפתע רואים, אחרי 40 שנה של ניסים (וניסים ממשיכים לקרות - המן למשל)
[21:35:19] <אסתי ונריה> שהארון הולך, והירדן נבקע.
[21:35:31] <אסתי ונריה> איך זה קשור ליהושע?
[21:35:44] <נילי וצביקה אוסטרבך> תענה אתה.
[21:36:20] <אסתי ונריה> לדעתי ההוכחה היא משום שיהושע הוא זה שאומר לישראל מה הולך לקרות, ומראה להם שה' מודיע לו על כך.
[21:36:39] <אסתי ונריה> שאלות?
[21:36:45] <נילי וצביקה אוסטרבך> מה? לא הבנתי
[21:37:03] <אסתי ונריה> שני ישראל לא רואים סתם ארון שהולך לירדן והירדן נבקע..
[21:37:36] <אסתי ונריה> הם שומעים מיהושע קודם מה הולך לקרות, ואז הם רואים את זה קורה, וזה מראה להםשיהושע יודע זאת מה'.
[21:37:41] <אסתי ונריה> יותר ברור?
[21:37:42] yeuda2606@walla.com (E-mail Address Not Verified) leaves conversation
[21:38:02] <נילי וצביקה אוסטרבך> כן, תודה
[21:38:25] <אסתי ונריה> טוב.
[21:38:32] <אסתי ונריה> מה הסיבה השניה שאמרת, אלחנן
[21:38:34] <אסתי ונריה> ?
[21:39:12] <אלחנן> לחזק את בני ישראל
[21:39:28] <אלחנן> שיאמינו שהם יכולים לכבוש את הארץ, ושהשם איתם
[21:39:28] <אסתי ונריה> לחזק את בני ישראל לקראת?
[21:39:36] <אסתי ונריה> (Y)
[21:39:50] <אסתי ונריה> אז עכשיו נלמד את הפסוקים הקשורים לכך:
[21:40:07] <אסתי ונריה> תקראו את פסוקים ט'-יג'
[21:40:31] <אסתי ונריה> ארון ה' עכשיו בדרכו לירדן, ויהושע מדבר עם ישראל.
[21:40:40] <אסתי ונריה> מה הוא אומר?
[21:41:09] <אסתי ונריה> "בזאת תדעון" כי ה' אתכם והוא יהיה אתכם ויוריש מפניכם את הכנעני וכו'.
[21:41:21] <אסתי ונריה> במה תדעון?
[21:41:31] <נילי וצביקה אוסטרבך> במעבר הירדן
[21:41:34] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> במעבר הירדן
[21:41:34] <אלחנן> "וְהָיָה כְּנוֹחַ כַּפּוֹת רַגְלֵי הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי אֲרוֹן יְהוָה אֲדוֹן כָּל-הָאָרֶץ, בְּמֵי הַיַּרְדֵּן, מֵי הַיַּרְדֵּן יִכָּרֵתוּן, הַמַּיִם הַיֹּרְדִים מִלְמָעְלָה; וְיַעַמְדוּ, נֵד אֶחָד"
[21:41:35] <נילי וצביקה אוסטרבך> בנס
[21:41:46] <אלחנן> הוא אומר להם בדיוק מה הולך לקרות
[21:41:48] <נילי וצביקה אוסטרבך> בוקר טוב אביעד.
[21:41:51] <אלחנן> לפני שזה קורה
[21:42:01] <ילדת וופלה-אפרת> |כן|
[21:42:14] <ילדת וופלה-אפרת> (אנשים מהירים לי מדי...)
[21:42:23] <אסתי ונריה> לא!
[21:42:37] אביגול joins conversation
[21:42:47] <אסתי ונריה> בכך שבני ישראל שומעים זאת מיהשעו הם יודעים שה' עם יהושע.
[21:43:12] <אסתי ונריה> אבל במה הםן ידעו שה' יוריש מפניהם את עם הארץ?
[21:43:21] אביגול leaves conversation
[21:43:34] <אסתי ונריה> תבינו - זה כבר משהו אחר
[21:44:04] <אסתי ונריה> יהשוע אומר להם שהם ידעו שה' יוריש מפניהם את עמי כנען, על ידי ש:
[21:44:13] <נילי וצביקה אוסטרבך> נו...
[21:44:21] <נילי וצביקה אוסטרבך> אנחנו במתח
[21:44:32] <אסתי ונריה> אתם רק צריכים לקרוא את הפסוקים!!!!!!!
[21:44:35] <אסתי ונריה> זה כתוב.
[21:44:44] <נילי וצביקה אוסטרבך> ע"י ארון ה'?
[21:44:56] <אסתי ונריה> נא לפרט.
[21:45:02] בזה שהארון עובר לפניהם
[21:45:06] המים נבקעים לפני ארון ה'
[21:45:13] <נילי וצביקה אוסטרבך> תמיד יבוא לפניהם במחלחמה
[21:45:16] <אסתי ונריה> עוד לא הנבתם שצריך לומר מה שהפסוקים אומרים ולא את מה שאתם מבינים מהם?
[21:45:29] <אסתי ונריה> אני מרגיש בודד...
[21:45:35] <נילי וצביקה אוסטרבך> פס' י"א, אין לי כוח להעתיק
[21:45:55] <אסתי ונריה> אתם מייאשים אותי.
[21:46:02] <אסתי ונריה> מה פסוק יא אומר?
[21:46:04] <נילי וצביקה אוסטרבך> באסה לך...
[21:46:13] <נילי וצביקה אוסטרבך> תקרא בעצמך
[21:46:14] <אין תורה כתורת א"י> אין יאוש בעולם כלל וכו'
[21:46:26] <אסתי ונריה> אין מצב בעולם כלל.
[21:46:47] <אסתי ונריה> בכל אופן, אם כולם הבינו אז מה פסוק יב עושה שם באמצע?
[21:47:37] <ילדת וופלה-אפרת> שאלה טובה...:P
[21:47:46] <אסתי ונריה> אני מניח.
[21:48:04] <נילי וצביקה אוסטרבך> לא יודעת
[21:48:09] <אלחנן> אולי זה בא לקשר לאירועים חשובים אחרים
[21:48:10] <אסתי ונריה> אבל אם היינו מבינים מה פה ההוכחה לכך שה' יהיה עם בני ישראל, אני מניח שגם הפסוק הזה היה ברור.
[21:49:01] <אסתי ונריה> אני אתן פרשנות מסוימת לפסוקים האלה, ותגידו כשאני מחדש דבר שלא מופיע בפסוקים ויש לכם בעיה איתו.
[21:49:07] פסוק יא "הנה ארון הברית... עובר לפניכם בירדן", זו ההוכחה
[21:49:16] שה' יהיה איתם באש ובמים...
[21:49:37] כמו שה' עובר לפניהם בירדן וקורע להם את המים, כך הוא יקרע לפניהם את הגויים שנמשלו למים
[21:49:50] <אסתי ונריה> נסו לקרוא את הפסוקים האלה כגוש אחד אבל בלי י"ב.
[21:50:24] <ילדת וופלה-אפרת> ה"אדון כל הארץ" קופץ לי כל פעם...:S
[21:50:30] <אסתי ונריה> נכון!
[21:50:36] <אסתי ונריה> אבל מה הפסוקים אומרים?
[21:50:42] <אסתי ונריה> תקנו אותי:
[21:50:58] <אסתי ונריה> בזאת תדעון כי ה' איתכם:
[21:51:25] <אסתי ונריה> הנה ארון ה' עובר לפניכם בירדן - תראו!
[21:51:51] <אסתי ונריה> (כמה מליוני ראשים מסתובבים לפתע לכיוון הירדן המרוחק ורואים את הארון מתרחק.
[21:52:27] <אסתי ונריה> ויהושע ממשיך - ברגע שהארון יגיע למי הירדן - מי הירדן יכרתו.
[21:52:34] <אסתי ונריה> מסכימים?
[21:52:41] <נילי וצביקה אוסטרבך> כן
[21:53:19] <אסתי ונריה> והנס הזה - שארונו של ה' - שהוא מייצג את ה' פה, הולך ופותח את ארץ ישראל לבני ישראל, הם יוכלו לדעת שה' איתם - הוא "נותן בידם את הארץ.
[21:53:24] <אסתי ונריה> "
[21:53:32] <ילדת וופלה-אפרת> הא... סבבה:)
[21:53:39] <נילי וצביקה אוסטרבך> זה מה שאמרתי
[21:53:44] <אסתי ונריה> ועכשיו תגידו לי אתם - מה הפסוק הזה, י"ב, עושה פה?
[21:54:06] <נילי וצביקה אוסטרבך> זה הקישור של הקב"ה לעמ"י
[21:54:10] <אסתי ונריה> ?
[21:54:22] <ילדת וופלה-אפרת> !
[21:54:33] <אסתי ונריה> ^%#^%
[21:54:34] <נילי וצביקה אוסטרבך> הנס צריך להיות בשיתוף שלכם.
[21:54:46] <אסתי ונריה> אבל מה האנשים האלה עושים בנס
[21:54:47] <אסתי ונריה> .?
[21:54:50] <נילי וצביקה אוסטרבך> אתם תלחמו ואני אעזור לכם
[21:55:01] <אסתי ונריה> לא כתוב שהאנשים האלה הולכים לעשות נס.
[21:56:21] <אסתי ונריה> לדעתי, 12 האנשים האלה הם נציגים של בני ישראל שהולכים אחרי ארון ה' כדי לראות את הנס - שהרי "בזאת תדעון" לא יעבוד אם בני ישראל לא יראו את הנס.
[21:56:39] <אסתי ונריה> אז בוחרים "איש אחד איש אחד ל-ש-ב-ט".
[21:56:50] <נילי וצביקה אוסטרבך> אמרת קודם שכולם ראו..
[21:56:57] <נילי וצביקה אוסטרבך> ?
[21:57:02] <אסתי ונריה> הם נציגי ישראל שרואים את הנס ויודעים בזאת כי ה' יוריש מפניהם את עמי כנען.
[21:57:19] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> לא מספיק להם אחד?
[21:57:21] <אסתי ונריה> עם ישראל רואה את הארון מתרחק, ואז רואה את הירדן נעלם.
[21:57:22] <נילי וצביקה אוסטרבך> למה בקריעת יפ סוף כולם היו?
[21:57:41] <אלחנן> מה, הם לא רואים את הנד ?
[21:57:51] <אסתי ונריה> את הנד כן, אבל לא שארון ה' גרם לו.
[21:57:53] <נילי וצביקה אוסטרבך> לדעתי,כולם עוברים בירדן לפי הפס'.
[21:58:02] <אסתי ונריה> הם יודעים שהנס נעשה.
[21:58:35] <אסתי ונריה> אבל זה משהו אחר כשהם רואים שבשניה שארון ה' נוגע בירדן הוא "נסוב לאחור".
[21:58:50] <נילי וצביקה אוסטרבך> והם עוברים בחרבה.
[21:58:57] <אסתי ונריה> לאחר שהירדן נבקע.
[21:59:14] <נילי וצביקה אוסטרבך> נו, אז כולם רואים את הנס.
[21:59:20] <אסתי ונריה> לא.
[21:59:26] <נילי וצביקה אוסטרבך> למה?
[21:59:33] <אסתי ונריה> הם רואים נד אחד ל-א-ח-ר שהוא נעשה.
[21:59:50] <נילי וצביקה אוסטרבך> ומה ארון ה' עשה?
[21:59:58] <אסתי ונריה> הלך.
[22:00:05] <נילי וצביקה אוסטרבך> מה?
[22:00:09] <נילי וצביקה אוסטרבך> לא הבנתי.
[22:00:19] <אלחנן> אני חושב שהבנתי
[22:00:31] <נילי וצביקה אוסטרבך> סתם שאלה, זה רק של-א הבנתי?
[22:00:35] <אסתי ונריה> כשישראל מגיעים לעבור את הירדן הם רואים את הכהנים נושאי הארון עומדים בירדן, ורואים נד הרחק אי שם.
[22:00:45] <נילי וצביקה אוסטרבך> נו
[22:01:57] <אסתי ונריה> אבל כמו שיהושע אמר להם - בזאת תדעון - בכך שבאותו הרגע שהכהנים נושאי הארון נוגעים במים הם נכרתים.
[22:02:06] <אסתי ונריה> פסוק י"ג מפורש.
[22:02:18] <נילי וצביקה אוסטרבך> נו
[22:02:24] אבל בתחילת הפרק אמרנו שהארון היה במרחק שבו כל בני ישראל יכלו לראות אותו
[22:02:25] <אסתי ונריה> אז יהושע אומר להם בעצם:
[22:02:39] <אסתי ונריה> לא.
[22:02:49] <נילי וצביקה אוסטרבך> הם רואים שהארון הוא זה שכורת את הירדן
[22:02:50] <אסתי ונריה> אמרנו רק שזה מה שהשוטרים אומרים לישראל לעשות.
[22:03:14] <נילי וצביקה אוסטרבך> נכון נריה?
[22:03:16] <אסתי ונריה> אבל כזכור לנו אמרנו שישראל יקומו וילכו אחריו.
[22:03:40] <אסתי ונריה> ובשלב הזה שיהושע מדבר ישראל עוד לא זזו, אלא יהושע אמר להם "גושו הנה" (י')
[22:03:46] <אסתי ונריה> סליחה - ט'
[22:03:55] <נילי וצביקה אוסטרבך> עצירה1
[22:03:58] <נילי וצביקה אוסטרבך> !
[22:04:03] <אסתי ונריה> כן?
[22:04:06] <נילי וצביקה אוסטרבך> תשאל מי הבין עד לפה?
[22:04:12] <אסתי ונריה> תענו לה.
[22:04:19] <אלחנן> אני
[22:04:31] <אסתי ונריה> מי לא הבין?
[22:04:39] <נילי וצביקה אוסטרבך> אני
[22:04:52] <נילי וצביקה אוסטרבך> 2 משתתפים בשיעור
[22:04:54] <אסתי ונריה> אז תתקשרי אחרי השיעור...
[22:05:00] <אסתי ונריה> לא..
[22:05:02] <אסתי ונריה> .אפרת גם פה.
[22:05:07] <אסתי ונריה> נכון, אפרת?
[22:05:17] אני לא הבנתי את הסוף
[22:05:24] <אסתי ונריה> אני אחזור.
[22:05:30] <נילי וצביקה אוסטרבך> אה... אתה רואה..
[22:05:45] <אסתי ונריה> תהיו איתי ועם הפסוקים יחד.
[22:06:10] <אסתי ונריה> ויאמר יהושע אל בנ"י - גושו הנה ושמעו את דברי ה' א-להיכם.
[22:06:14] <אסתי ונריה> מה קורה עכשיו?
[22:06:24] <אסתי ונריה> בני ישראל ניגשים אל יהושע.
[22:06:36] <אסתי ונריה> (בזמן שהארון בדרכו לירדן)
[22:06:42] <אסתי ונריה> עד כאן טוב?
[22:06:57] <נילי וצביקה אוסטרבך> מה עם ה2000 אמה?
[22:07:18] <אסתי ונריה> זה היה בשלב הציווי, ועכשיו זה עוד לא קרה.
[22:07:25] <נילי וצביקה אוסטרבך> מה?
[22:07:25] <אסתי ונריה> כפי שכולנו קוראים.
[22:07:33] ליאורה-"גם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה" "נ-צ-ח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם" leaves conversation
[22:07:45] <אסתי ונריה> בני ישראל עוד לא זזו!!!!!!!!!!!
[22:07:51] <נילי וצביקה אוסטרבך> אה.
[22:07:54] <אסתי ונריה> יופי.
[22:08:01] <אסתי ונריה> אז טוב עד עכשיו?
[22:08:15] בסדר
[22:08:26] <נילי וצביקה אוסטרבך> בערך
[22:08:42] אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה" leaves conversation
[22:08:52] <אסתי ונריה> כמו שאפשר לראות, חוזרים כאן על המילים "ויאמר יהושע". למה?
[22:09:12] <אסתי ונריה> אני מניח שזה פשוט בגלל שלפני זה ישראל באים ומתקרבים ליהשוע.
[22:09:24] <אסתי ונריה> ואז הוא מתחיל את נאומו מהתחלה.
[22:09:28] <אסתי ונריה> :
[22:09:44] <אסתי ונריה> בזאת תדעון כי ה' יוריש מפניכם את האמורי וכו'.
[22:09:44] <נילי וצביקה אוסטרבך> אז למה התנ"ך מציין זאת?
[22:09:52] <אסתי ונריה> שמה?
[22:09:56] <אסתי ונריה> את מה?
[22:10:04] <נילי וצביקה אוסטרבך> שהוא מתחיל מחדש?
[22:10:10] <אסתי ונריה> כי זה מה שקורה.
[22:10:38] <נילי וצביקה אוסטרבך> התנ"ך בד"כ מקצר ולא ממש מספר לנו מה שקורה אם זה ל-א חשוב.
[22:10:52] <אסתי ונריה> בין הפסוק ט' לפסוק י' קבוצה קטנה של כמה מיליונים נאספת לפני יהושע.
[22:10:59] <אסתי ונריה> ברור א"כ שיש הפסקה.
[22:11:19] <נילי וצביקה אוסטרבך> לא נשמע לי.
[22:11:26] <אסתי ונריה> בגלל שזה לא חשוב לנו לדעת שבני ישראל התקרבו ליהושע, זה לא כתוב, אבל ברור שצריך לכתוב ".ויאמר יהושע"
[22:11:27] <נילי וצביקה אוסטרבך> משהו פה מוזר.
[22:11:31] <נילי וצביקה אוסטרבך> מצטערת...
[22:11:50] <נילי וצביקה אוסטרבך> אחרים מסכימים איתך?
[22:12:05] <אסתי ונריה> אני מניח שהנחת היסוד שלך - ש"ויאמר יהושע" זה תוספת מיותרת, הורסת לך את אפשרות ההבנה.
[22:12:11] <נילי וצביקה אוסטרבך> נכון
[22:12:15] <אסתי ונריה> אבל זה לא.
[22:12:38] <אסתי ונריה> יהושע אומר שני דברים - "ישראל - בואו" וההמשך.
[22:12:48] <נילי וצביקה אוסטרבך> נגיד
[22:12:49] <אסתי ונריה> א"א לומר את זה יחד תחת אותו ה"ויאמר יהושע".
[22:12:59] <נילי וצביקה אוסטרבך> למה?
[22:12:59] <אסתי ונריה> אז מה הבעיה עכשיו?
[22:13:09] <אסתי ונריה> כי זה לא אותו הדיבור.
[22:13:26] <אסתי ונריה> יש פה 2 אמירות שונות
[22:13:30] <נילי וצביקה אוסטרבך> אוקיי, נגיד שהבנתי. תמשיך
[22:13:34] <אסתי ונריה> טוב.
[22:14:17] <אסתי ונריה> אז עכשיו הוא אומר לישראל שעומדים לפניו "בזאת תדעון כי' ה' יוריש מפניכם וכו'", ומסביר במה:
[22:14:41] <אסתי ונריה> הנה (הוא מצביע) ארון ה' עובר לפניכם, הביטו!
[22:15:03] <אסתי ונריה> בני ישראל מסתובבים ורואים את הארון מתרחק, אני מניח, וגם אם לא זה לא משנה.
[22:15:45] <אסתי ונריה> ועתה! (מהר, לפני שהארון מגיע לירדן) קחו לכם נציגים שייצגו אתכם, כי:
[22:17:01] <אסתי ונריה> כשהארון יגיע לירדן, מיד מי הירדן יכרתון, ומכיון שהעובדה שהארון הוא אשר עושה את זה זו ההוכחה שבה תדעון, צריך שאתם (או נציגיכם, כי אי אפשר לגרור מהר את כל העם) תראו את זה, כדי שתדעון.
[22:17:29] <אסתי ונריה> שאלות?
[22:17:33] <נילי וצביקה אוסטרבך> לא
[22:17:39] <אסתי ונריה> השגות?
[22:17:45] <נילי וצביקה אוסטרבך> כנ"ל
[22:17:48] <אסתי ונריה> לילה טוב.
[22:18:09] <נילי וצביקה אוסטרבך> אמרתי לכם שצריך להיות גושניק כדי להבין את השיעור...
[22:18:30] <נילי וצביקה אוסטרבך> שבוע טוב ותודה.
[22:18:46] למה? אני דווקא הבנתי אחרי ההסבר השלישי...
[22:18:50] <נילי וצביקה אוסטרבך> כול הנרדמים זה הזמן להתעורר סימנו
[22:18:55] צביה leaves conversation
[22:18:59] אולי צריך להיות גושניק כדי להבין אחרי הסבר אחד :)
[22:19:07] <אסתי ונריה> תודה, אראל...
[22:19:24] <אסתי ונריה> הבנת ומסכים או הבנת והנפצתי?
[22:19:36] הבנתי ומסכים
[22:19:45] <אלחנן> שכוייח
[22:19:49] <אלחנן> שבוע טוב
[22:19:51] אלחנן leaves conversation
[22:20:02] באמת לה היה ברור לי מה עושה פסוק יב באמצע התיאור... עכשיו זה ברור
[22:20:11] <אסתי ונריה> זה כבר יותר טוב, למרות שמה שבאמת התכוונתי להעביר לא נגעתי בו אפילו טיפה.


תגובות