סיכום שמואל א כז

קוד: סיכום שמואל א כז בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל:

שאול התפייס לכאורה עם דוד, אך דוד הוסיף לחשוש לשלומו והחליט לחפש לו מקלט מחוץ לתחום שלטונו של שאול. "ויאמר דוד אל לבו: עתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד" (פס' א).


היכן?

אצל אכיש מלך גת שעמד בראש ברית חמשת סרני הפלשתים.

בתהילים לד פס' א נקרא אכיש אבימלך. אבימלך הוא שם כולל לכל מלכי פלשתים, כפרעה לכל מלכי מצרים.


דוד כבר ניסה בעבר למצוא מחסה אצל הפלשתים במערב.
מה היה בסופו של אותו ניסיון ?

הוא נאלץ להימלט משם לאחר שהיה שרוי בסכנה גדולה כשעבדי אכיש מלך גת זיהו אותו כאויבם.


מדוע ייתן אכיש הפעם מחסה לדוד ?

הפעם היה לאכיש הרושם כאילו ניתק דוד את קשריו עם בני עמו.

מדוע היה לו רושם כזה ?

דוד בא אל אכיש והודיע לו, כי נבאש בעיני שאול וכי הוא עומד בראש שש מאות לוחמים שיעמדו לימינו של אכיש באמונה אם ייתן לו מקלט בארצו. אכיש נענה לבקשתו וקיבלו בארצו.

למה עשה זאת ?

אכיש חשב שמוטב שדוד גיבור ישראל ואנשיו האמיצים ישבו בארצו ובכך יפחת האיום על הפלשתים.


היכן ב י קש דוד לשבת ומדוע ?

באחת מערי השדה. דוד רצה להיות חופשי ומשוחרר מפיקוחם ועיניהם של המלך ושריו. "ויתן לו אכיש ביום ההוא את צקלג". צקלג הייתה בנגב (יהו' טו, לא) וניתנה ע"י בני יהודה לבני שמעון (יהו' יט, ה; דה"א ד, ל). בימי שאול הייתה בשלטון הפלשתים. אכיש נתן את צקלג לדוד, מקום שממנו יוכל להדוף את יושבי הנגב המתנפלים על הפלשתים.


דוד הבטיח לפשוט על נגב יהודה , אך למעשה על מי התנפל ?

על השכנים השוסים בדרום, הגשורי, הגרזי והעמלקי. הם היו מהשוסים שבזזו את

ארץ הנגב ויהודה, כי הם שכנו מימים קדומים בסביבה ההיא עד גבול מצרים. דוד לקח מהם שלל רב, הכה אותם ולא החיה איש ואישה, כי חשש שמא הפליטים יגלו לפלשתים שהתנפל על השבטים הללו ולא על בני יהודה והקינים.


ו מה סיפר דוד לאכיש ?

הוא סיפר שהתנפל על נגב יהודה ועל נגב הירחמאלי ונגב הקיני ובכך הערים על אכיש

כדי שיחשוב כי דוד נלחם באחיו ובבני בריתם.

מה אנו לומדים מכך ?

שדוד לא בגד בעמו. הוא נאלץ לעזוב את מולדתו ולבקש מקלט מחמת רדיפותיו של שאול.


במה האמין אכיש ?

שדוד נהפך לשנוא על עמו ולא יוכל למלוך עליהם ולכן יהיה לו לעבד עולם.


רעה גדולה המיט שאול על עצמו ועל עמו. בגרשו את דוד מהארץ גרם להתחזקות הפלשתים ולהחלשת ישראל ועתיד היה לתת את הדין על כך.


עבודה בכתב


1) מדוע האמין אכיש שדוד בגד בעמו?


2) כתבו בלשון הספר :

א) שאול עלול להרגני.

ב) שאול יתייאש מלמצוא אותי.

ג) אברח אל ארץ פלשתים.

ד) אין תועלת בישיבתי בעיר הממלכה.

ה) הן שוכנות מימים קדומים בגבול מצרים.

ו) נהייה שנוא על עמו.


3) בקשר למה מוזכרים ?

א) ארץ פלשתים.

ב) גבול ישראל.

ג) שש מאות איש.

ד) אחינעם היזרעאלית ואביגיל.

ה) אחת ערי השדה.

ו) צקלג.

ז) הגשורי, הגרזי והעמלקי.

ח) נגב יהודה, נגב ירחמאלי ונגב הקיני.

ט) עבד עולם.


תגובות