האם דוד התכוון להילחם בישראל?

קוד: האם דוד התכוון להילחם בישראל? בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: חגי הופר

אל:


שמואל א כט8: "ויאמר דוד אל אכיש כי מה עשיתי ומה מצאת בעבדך מיום אשר הייתי לפניך עד היום הזה כי לא אבוא ונלחמתי באיבי אדני המלך"
שמואל א כט9: "ויען אכיש ויאמר אל דוד ידעתי כי טוב אתה בעיני כמלאך אלהים אך שרי פלשתים אמרו לא יעלה עמנו במלחמה"
וראה - http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t08a29.htm#9

נשאלת השאלה – האם דוד באמת היה נלחם בישראל עם אכיש?
נראה לי שהתשובה לכך שלילית ורק תחבולת מלחמה הייתה זאת, כנכתב –
משלי כד6: "כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ"

וראיה לכך אפשר למצוא במקור הבא:
שמואל א יד21: "והעברים היו לפלשתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם במחנה סביב וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן"

כלומר, אפשר להבין זאת כך – היו מן העברים עם הפלישתים נגד שאול, אך ברגע האמת הם חברו שוב לישראל. הנה תקדים. ונראה שגם דוד היה נוהג כך.
ואמנם, אפשר לפרש זאת גם אחרת, כאילו העברים פה הם לא מישראל, שכן הם נזכרים בפסוק אחד עם ישראל בשם שונה, ואולי נקראו כך מפני שאף הם יושבי 'עבר-הירדן'?...
וכן הם מוזכרים בפסוק –
שמואל א יג7: "ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו".


תגובות