"אל החמש" ונקמת דם

מאת: חגי הופר

נכתב ב: 17:25:15  11.07.2011, כתוספת/תגובה ל: שמואל ב ב

נקמת דם היא דבר שלא נגמר, כי תמיד אפשר לנקום גם בנוקם עצמו. הדבר ידוע למשל אצל הערבים. אולי רמז לדבר אפשר למצוא בספר שמואל, בחזרה של הביטוי 'אל החומש':

תחילה אבנר הורג את עשהאל:
שמואל ב ב23: "וימאן לסור ויכהו אבנר באחרי החנית אל החמש ותצא החנית מאחריו ויפל שם וימת תחתו ויהי כל הבא אל המקום אשר נפל שם עשהאל וימת ויעמדו"
ואחר-כך הוא נהרג בידי יואב אחיו:
שמואל ב ג27: "וישב אבנר חברון ויטהו יואב אל תוך השער לדבר אתו בשלי ויכהו שם החמש וימת בדם עשה אל אחיו"
ובהזדמנות זו רכב ובענה הורגים את איש בשת בן שאול:
שמואל ב ד6: "והנה באו עד תוך הבית לקחי חטים ויכהו אל החמש ורכב ובענה אחיו נמלטו"
גם הם מומתים בידי דוד.
ומאוחר יותר יואב הורג גם את עמשא, שר הצבא החדש:
שמואל ב כ10: "ועמשא לא נשמר בחרב אשר ביד יואב ויכהו בה אל החמש וישפך מעיו ארצה ולא שנה לו וימת ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרי".

כמובן, יתכן שזהו בסך-הכל מטבע-לשון חביב על כותב ספר שמואל.

גם יואב מומת לבסוף בידי בניהו בן יהוידע במצוות שלמה. שם לא מוזכר הביטוי 'אל החומש', יתכן בגלל במדובר בספר אחר, מלכים.

תגובות