אבשלום מקביל ליש"ו

קוד: אבשלום מקביל ליש"ו בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל:

"וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום" (שמואל ב', יד', 25).
הנוצרים טוענים, כי כמו שהקורבן היה צריך להיות בלי מום, כך גם ישוע היה קורבן-אדם מושלם, ללא מום. ואולם, כאשר מדברים אנו על בני-אדם, רק על אדם אחד נאמר ש-"לא היה בו מום", והוא אבשלום, הנזכר בפסוק. וההקבלה ביניהם נמשכת עוד: כשם שאבשלום מרד באביו, עד כי בקלות אפשר לומר, כי היה לו תסביך אדיפלי חריף, כך גם הנצרות מרדה בהורתה, היהדות, וכתסביך האדיפלי מעורבים כאן רגשות שנאה, בוז ורצון להרוג ממש, שלעיתים התלבש גם במעשה. נוסף על זאת, אבשלום מצא את מותו כאשר נתלה עם שערותיו בעץ, בעוד ישוע נצלב, כידוע. הרוצה ימצא הקבלות נוספות. אנו נסתפק רק עוד בהקבלה, כי הנוצרים מביאים את הפסוק "ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי-עד שר-שלום" (ישעיה, ט', 5) ובו ניתן, בקפיצה מסוימת, למצוא את השם אבשלום.

תגובות