סיכום שמואל ב כ

קוד: סיכום שמואל ב כ בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל:

פרק כ

אש המחלוקת והפירוד בין ישראל ויהודה , בין בית דוד ובית שאול התעוררה מחדש .

דוד שגה כששלח משלחת נכבדים ליהודה בבקשה שלא יהיו אחרונים להשיב את המלך לביתו ( יט יב - יד ). זו הייתה שעת כושר להכריז על עצמו כמלך על כל ישראל , מבלי

לשדל את שבט יהודה ולהבליט בזה את קרבתו אליהם . כך הוא הרחיב את הפירוד בין יהודה לשבטי ישראל שהתחיל בימי השופטים .

בפרק כ נקרא על איש שעורר את העם למרד חדש .


מי היה האיש?

שבע בן בכרי ממשפחת בכר מבני בנימין ( בר ' מו , כא ; דה " א ז , ו ). יכול להיות שהתייחס לבכורת מאבותיו של שאול ( ש " א ט , י ). לשבע בן בכרי הייתה השפעה רבה בשבטו על מתנגדי דוד . הכתוב מכנהו בכינוי בוז וזלזול " איש בליעל ".


כיצד הצליח שבע בן בכרי למשוך אחריו את לב העם?

הוא תקע בשופר כאות למרד , כפי שעשה אבשלום ( טו י ) . " ויאמר אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי , איש לאהליו ישראל " ( פס ' א ).

בהתרסה על דברי אנשי יהודה : " כי קרוב המלך אלי " ( יט מג ), קרא אין לנו חלק בדוד כי הוא מייצג רק את שבט יהודה ואל תהיו עוד נאמנים לו . ישוב כל איש לאוהלו .

סיסמה זו " איש לאהליך ישראל ", שימשה יסוד לסיסמת המרד בימי ירבעם ( מ " א יב , טז ).


מדוע קיווה שבע להצליח במקום שאבשלום נכשל?

א . שתיקת דוד בעת הריב בין ישראל ליהודה אולי הגבירה את ההתנגדות לדוד .

ב . המלך עצמו זקן .

ג . יואב שר הצבא המנצח הורחק .


מה היה מצבו של דוד אותה שעה?

אנשי יהודה דבקו בו , עמדו בנאמנותם אליו וליווהו מן מעברות הירדן עד ירושלים . זה עתה הגיע לירושלים ועליו להתכונן שוב למלחמת אחים .


ואת מי י ישלח להילחם במורדים?

ביואב לא רצה עוד . עתה ישלח את עמשא שר צבא אבשלום שמינהו שר צבא תחת יואב לדכא את המרד החדש . מעתה יהיה עמשא נאמן למלך . דוד מינהו לשר צבא , לא רק כדי לפייס אותו , אלא גם כדי לפייס את בני שבטו , שבט יהודה שתמכו באבשלום ( יט יד ).


אך עמשא לא מילא את התקוות שתלה בו המלך. מדוע?

הוא התנהל בעצלתיים . דוד ביקש מעמשא לאסוף לו בתוך שלושה ימים אנשי צבא ,

ובתום שלושת הימים להתייצב אתם בירושלים . " ויחר מן המועד אשר יעדו " ( פס ' ה ).

עמשא איחר לשוב במועד שקבע לו דוד . לא נתפרשה במקרא סיבת האיחור , ובינתיים התפשט המרד .
אל מי פנה עתה דוד?

כשראה דוד שעמשא מאחר להגיע עם חיל יהודה , הוכרח לפנות לעזרת בני צרויה . הוא פנה לאבישי ולא ליואב שנשבע להרחיקו מתפקידו ( יט יד ). מינה את אבישי למפקד הצבא והטיל עליו לדכא את המרד . מאז שהיה דוד ראש גדוד היה אבישי בין נאמניו של דוד וגיבוריו והצטיין באומץ לבו ( שמ " א כו ו - יב ). הוא ואחיו היו ידועים כאנשים קשים

( שמ " ב ג , לט ). קנאים למלך דוד , אך מתנגדים לדרכי השלום שלו עם אויביו ( טז , ט - י ; יט , כג ).

דוד אמר לאבישי : " עתה ירע לנו שבע בן בכרי מן אבשלום " ( פס ' ו ), כי בן שבט בנימין שומר אמונים לבית שאול . נראה שדוד חשב שאולי אבשלום בנו עשוי היה לחוס עליו ועל בני ביתו , לא כן שבע בן בכרי .

" אתה קח את עבדי אדניך ורדף אחריו , פן מצא לו ערים בצרות והציל עיננו " ( פס ' ו ),

פן ימצא לו ערים בצורות ויסתתר בהן ולא נוכל לתפסו .

גם יואב מופיע עתה בשעת הסכנה לדוד עם חייליו הגיבורים הנבחרים שהיו נאמנים לו , הכרתי והפלתי וכל הגיבורים שיצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי .


יואב מחליט להרוג את עמשא, כפי שעשה לאבנר.

אנשי הצבא של יואב שרדפו אחרי שבע הגיעו עד סמוך לו , ועמשא בא לקראתם . יואב שהלך עם גדודו אחרי אבישי , כנראה מתוך כוונה לתפוס את הפיקוד . היה לבוש מדי מלחמה , ועל הבגד חגורה שחרב תלויה בה . כאשר יצא יואב לקראת עמשא , נפלה החרב מתערה . יש להניח כי הפילה בכוונה . " ויאמר יואב לעמשא : השלום אתה אחי ? ותחז יד ימין בזקן עמשא לנשק לו " ( פס ' ט ). יואב הרים את החרב כאילו להשיבה אל תערה . הוא אחז את החרב בידו השמאלית , ולכן לא חשד בו עמשא ולא נזהר מפני החרב ,

שהרי היו רגילים להחזיקה ביד ימין . יואב הכה את עמשא " ולא שנה לו וימת " הייתה זו מכת מוות אחת . יואב הרג את אבשלום למרות פקודה מפורשת של המלך להימנע מכך , ועתה הוא הורג את אחיינו , עמשא היה בן אביגיל אחות דוד ( יז כה ), בפיו מנשקו ובידו הורגו במרמה , ולאחר מכן נוהג ביזיון בגופו של המת .


מדוע הרג יואב את עמשא?

יואב קינא בעמשא שנתמנה במקומו לשר צבא . בעבר בגד עמשא בדוד והיה שר צבאו

של אבשלום , ואילו יואב היה תמיד נאמן לדוד בכל לב . יואב נמנה בראש עבדי דוד בהתנגשות הדמים על יד ברכת גבעון ( ב , יב - יג ). בפרשת כיבוש ירושלים נתמנה לראש כל הצבא . " ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש " ( דה " א יא , ו ). פעולותיו של יואב

כמצביא רצופה ניצחונות . הכה בעזרת אבישי אחיו את בני עמון ואת בעלי בריתם הארמים ( י , ו - יד ), צר בהצלחה על רבת עמון ( יב , כו - כז ). שימש כאחד משלושת מצביאיו של דוד שהנחילו תבוסה לצבא אבשלום ( יח , ב ). לפי דה " א יא , ח הייתה לו יד בבניין ירושלים הבירה .

יואב ביסס את מעמדו במסירותו למלך . ידע להלהיב את העם בדברים נמרצים :

" חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלקינו , וה ' יעשה הטוב בעיניו " ( י , יב ).

בשעה שהבחין בגעגועי המלך אל אבשלום הגולה , השכיל לשים בפי אישה חכמה את המשל שהכריע בהחלטת המלך להחזיר את בנו ( יד א - יג ).


למרות נאמנותו עשה יואב דברים שהיו למורת רוח לדוד . יואב המרה שלוש פעמים את רצונו המפורש של דוד . הוא רצח את אבנר ימים מועטים לאחר שכרת אבנר ברית עם דוד , כדי לנקום את דם עשהאל אחיו במתחרה בו למשרת שר הצבא ( ג , כו - כז ) .

לאחר רצח אבנר קילל דוד את יואב אך לא אזר כוח להדיחו מתפקידו . יואב הרג את אבשלום בניגוד להוראתו המפורשת של המלך ( יח , יא - יד ). ועתה לא נרתע מלרצוח את עמשא אחיינו כאשר מינה אותו דוד לשר צבאו במקומו ( יט , יד ).


לאחר רצח עמשא עמד איש מנערי יואב ליד גופתו של עמשא והכריז : " מי אשר חפץ ביואב , ומי אשר לדוד אחרי יואב " ( פס ' יא ). כלומר : כל מי שנאמן לדוד ורוצה להילחם למענו נגד שבע בן בכרי יבוא אחרי יואב . נערי יואב הוסיפו לראות ביואב את המפקד על כל הצבא . אף על פי שדוד הדיח אותו יואב נשאר נאמן לו ונילחם להצלתו .


איך הצליח יואב לדכא את המרד?

רבים נשארו נאמנים לדוד , ולא נתנו מחסה לשבע , שנאלץ למצוא מקלט מבוצר

באבל בית מעכה , בקצה הצפוני של הארץ ליד מטולה שבימינו .

גם באבל בית מעכה לא היה שבע בטוח . כששם יואב מצור על העיר , פנתה אליו אישה חכמה ואמרה לו : לפני שהתחלתם לצור על העיר , היה מן הראוי שתשאלו את אנשי אבל אולי אינם רוצים כלל למרוד בדוד , אפשר לסיים ( וכן התמו ) את העניין ללא מצור ומלחמה . " אנכי שלמי אמוני ישראל " ( פס ' יט )- אנחנו מאוהבי השלום , ומהנאמנים למלך בישראל למה תשחית נחלת ה '? למה " אתה מבקש להשחית עיר ואם בישראל ", עיר גדולה וחשובה שהיא כאם לכל העיירות הקטנות אשר סביבתה .

כיצד הצליחה האישה החכמה לשים קץ למצור?

לאחר שיואב הודיע שאינו רוצה להשחית את אבל ואין לו כלום נגד אנשיה , אלא נגד שבע בלבד , השפיעה האישה על אנשי העיר , והם כרתו את ראשו של שבע המורד , והשליכוהו מעבר לחומה אל יואב , ובזה תם המרד .

ניבים

איש לאוהליו ישראל (פס' א).
הוראתו: כל איש לעסקיו.

עיר ואם בישראל (פס' יט).
הוראתו: עיר גדולה, אשר היא כאם לבנותיה, עיר מחוז לסביבה.

עבודה בכתב

  1. כיצד הצליח שבע למשוך אליו את לב העם ?

  2. דוד שב לירושלים וצריך שוב להתכונן למלחמת אחים . את מי מינה לשר צבא ?

  3. מדוע מינה לאחר מכן את אבישי למפקד הצבא ?

  4. כיצד הרג יואב את עמשא ומדוע ?

  5. איך הצליח יואב לדכא את המרד ?

  6. כתבו בלשון הספר:

א ) במקרה בא לשם .

ב ) עמשא איחר למלא את פקודת דוד .

ג ) יואב לבוש בגדי מלחמתו .

ד ) קשורה ומחוברת .

ה ) לא היה צריך להכות פעם שנייה .

ו ) עיר חשובה בישראל .

ז ) אנשי אבל הם רודפי שלום ונאמנים למלך .


  1. מי אמר למי?

א ) אין לנו חלק בדוד .

ב ) הזעק לי את איש יהודה שלשת ימים .

ג ) עתה ירע לנו שבע בן בכרי מן אבשלום .

ד ) השלום אתה אחי ?

ה ) מי אשר חפץ ביואב ומי אשר לדוד אחרי יואב .

ו ) דבר ידברו בראשונה .

ז ) אנכי שלמי אמוני ישראל .

ח ) חלילה חלילה לי , אם אבלע ואם אשחית .

תגובות