איש הא-לוקים = מלאך

קוד: איש הא-לוקים = מלאך בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: יהודה הולשטיין (holstein @ walla.com)

אל:

תגובה ל: מלכים א יג שנכתבה ב18:05:13  26.01.2005


בספור איש הא-לוקים אשר מיהודה, אשר נאסר עליו לאכול ולשתות, נשאלת השאלה:
כיצד היה עליו לדעת שהנביא הזקן כיחש לו? אולי באמת קיבל צו מה'?

התשובה לכך נעוצה בשמו: איש הא-לוקים: בדומה למלאך המופיע אצל יעקב ששמו אינו מופיע במכוון, וכן אצל אשת מנוח - גם כאן הוסתר שמו, הווי אומר שהכתוב מתאר לנו את איש הא-לוקים כמו מלאך (ולכן נאסר עליו לאכול ולשתות כמו מלאך), ברגע שנביא השקר אמר שגם הוא נביא כמוהו, מוכח שהוא כיחש לו.
(אפשר לשאול מדוע מתגלה לירבעם דוקא מלאך ולא אדם -ויתכן ויש כאן רמז לנאמר אחרי חטא העגל במדבר: "הנה מלאכי ילך לפניך" - אולי.)

תגובות