ממלכת ישראל התקיימה 260 שנה

קוד: ממלכת ישראל התקיימה 260 שנה בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: רמי ניר

אל:

התעודה האלוהית מוכיחה כי טווחי "זמן אמת" לספר מלכים ב' חופפים לס"ה 430 שנה של "חיי המקדש"...

אמנם, יש חוסר התאמה (עד כדי בלבול) בין טווחי הזמן המתועדים על "ספר דברי הימים למלכי ישראל" לבין טווחי הזמן המתועדים על "ספר דברי הימים למלכי יהודה"...אולם בספר זה "למלכי יהודה" יש תיעוד מהימן בחפיפה לס"ה 430 שנה של "חיי המקדש"...

לפי-כך, יש למדוד את שנות קיומה של ממלכת ישראל מיום הגעתו של רחבעם לשכם בשנת -981 לפנה"ס...באותו יום "רשמית" הוכתר ירבעם בן-נבט כמלך ישראל "בית יוסף" (מלכים א' יב' 20)...בשנה 4 לרחבעם ניתק ירבעם את הקשר עם המקדש בירושלים והציב "אלוהים חדשים" בדמות פסל של "עגל" בבית אל ובדן (מלכים א' יב' 29) ו"בדא" חג חדש ביום 15 לחודש השמיני (חשוון) - כנראה יום החג (מלכים א' יב' 32) שקבע שלמה כיום בו הושלמו עבודות בניין המקדש...

כלומר, ממלכת ישראל התקיימה ס"ה 260 שנה - מאז הכתרת ירבעם בשנת -981 לפנה"ס ועד שנה 6 לחזקיה (מלכים ב' יח' 10) ובחופף היא שנת -721 לפנה"ס...

ניתן לבצע - באמצעות ה"תיעוד" הנכון - את עדכון החפיפה לטווחי הזמן בין ימי הלכים ל"בית דוד" לבין ימי המלכים ל"בית יוסף"...נקודת הזמן ה"קריטית" לחפיפה זו מתקבלת עם הקדשת עמוס לנביא בתיעוד "שנה 27 לירבעם בן-יואש" (מלכים ב' טו' 1)...תגובות