תוספת ל: ישעיהו ט

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 08:43:32  07.01.2009, כתוספת/תגובה ל: ישעיהו ט

"ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום" (ישעיה, ט', 5).
הנוצרים לומדים מכאן את אלוהותו כביכול של ישוע. ואולם, ביטוי דומה ל "אל גבור" שבכאן אנו מוצאים ביחזקאל - "אלי גבורים" (יחזקאל לב', 21) ושם זה במשמע ברור של אל = חזק, גיבור.

תגובות