ישעיהו יז בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו יז בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

תגובה ל: ישעיהו יז שנכתבה ב08:29:19  12.07.2005


משא דמשק
יז,א משא, דמשק (ארם): הנה דמשק תחדל להתקיים כעיר, והיתה תל מפולת. יז,ב עזובות, ערי ערוער; לעדרים תהיינה, ורבצו ואין מחריד. יז,ג ותחרב ארם ששמשה בתקופה ידועה מבצר לאפרים, ותחרב ממלכה מדמשק; ושאר עם ארם כעושר של בני-ישראל שאבד, כך הם יהיו, נאם יהוה צבאות. {פ}

ביום ההוא ידל כבוד יעקב
יז,ד והיה ביום ההוא, ידל כבוד יעקב; ומשמן בשרו, ירזה. יז,ה האויב אשר יעלה על ארם יהיה כקוצר, שבידו האחת יאחז את הקמה, ובשניה יקצרנה, כלומר ישמיד הכל; והיה כמלקט שבלים, בעמק רפאים (הוא עמק שוה או עמק המלך, סמוך לירושלים). יז,ו ונשאר-בו עוללות כבשעת חבטת הזית, שנים שלשה גרגרים בראש הענף הגבוה, שאין להגיע אליו בנקיפה, ולכן נשארים בו זיתים מועטים; ארבעה חמשה, בענפי הנטיעה הפורייה--נאם-יהוה, אלהי ישראל.

ביום ההוא ישעה האדם אל עשהו
יז,ז ביום ההוא, יפנה האדם על-עשהו; ועיניו, אל-קדוש ישראל תראינה. יז,ח ולא ישעה, אל-המזבחות מעשה ידיו; ואשר עשו אצבעותיו לא יראה, ולא יפנה האדם לאשרים (עצים שעובדים להם) ולחמנים (פסילים לכבוד החמה). {ס}
יז,ט ביום ההוא יהיו ערי מבצרו, כשרידי החרבות של המצודות השוממות, ביערים ובראשי ההרים, אשר עזבו העמים הקדמונים, מפני בני ישראל; והיו, שממה. יז,י כי שכחת אלוהי ישעך, וצור מעזך לא זכרת; על-כן, תטעי נטעי נעמנים לאלילים, וזמורות זרות תזרעי לאלילים. יז,יא ביום נטעך תעשי הכל שתשגשג הנטיעה, ובבקר זרעך יעלה פרחים; הפרי נד ונעלם בבוא המחלה והמכאובים הקשים, כלומר בבוא הצרה. {ס}

הוי המון עמים רבים
יז,יב הוי, המון עמים רבים, כהמיית ימים יהמיון; ושאון לאמים, כשאון מים כבירים יהמו בשאון. יז,יג לאמים, כשאון מים רבים יהמו בשאון, אבל ה' יגער בהם, והם ינוסו למרחק; ורודף כמוץ הרים לפני-רוח, וכמו הצמח הכדורי המתיבש בקיץ, והרוח מגלגלת אותו. יז,יד לעת ערב והנה בהלת השמד, והכוונה למגיפה שפרצה בחיל אשור בלילה, בטרם בקר איננו; זה חלק שוסינו (מקביל לבוזזינו), וגורל לבוזזינו. {פ}


תגובות