ישעיהו כא בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו כא בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

תגובה ל: ישעיהו כא שנכתבה ב21:22:46  20.07.2005


משא מדבר ים, חזות קשה הוגד לי
כא,א משא, מדבר-ים (ארץ בבל, שהיא שוכנת בבקעה ומלאה מים): כסערות הנגב, הבאות בעוצמה רבה וחולפות מהר, כך יהיה האויב הבא מהמדבר, מארץ נוראה. כא,ב נבואה קשה, הוגד-לי: הבוגד גובר על הבוגד שקדם לו, והשודד גובר על השודד שקדם לו (הכוונה לפרס שתעלה על בבל), עילם עלי על בבל, מדי שימי מצור על בבל, אני ה' אבטל את כל האנחות שהיתה בבל גורמת לעמים הנכבשים. כא,ג [דברי הנביא] על-כן, מלאו מתני חיל ורעדה--צירים (כאבים) אחזוני, כצירי יולדה; אחזה אותי עווית כאשר שמעתי זאת, נבהלתי מראות. כא,ד תעה לבבי, רעדה מפחד ואימה הפחידתני; הלילה שחשקתי בו לשמחה ולתענוג, נהפך לחרדה (ליל מפלת בבל). כא,ה [תיאור מחנה בבל] עורכים את השולחן מכסים אותו במפה, אוכלים ושותים; והנה לפתע קול קורא לקרב- קומו השרים, משחו מגן. {ס}

על מצפה אדני אנכי עמד
כא,ו כי כה אמר אלי, אדני: לך העמד הצופה, אשר יראה יגיד. כא,ז [תיאור מה רואה הצופה] וראה מרכבה המונהגת בעזרת צמד (זוג) סוסים—וראה גם כן רוכב על חמור, ורוכב על גמל; והקשיב קשב רב לדבריהם. כא,ח ויקרא הצופה: אריה, כלומר, הנה בא אריה לטרוף טרף—[מכאן דברי הנביא] כמו אותו צופה, כך אני עומד על-מצפה אדני, אנכי עומד תמיד יומם, ועל-משמרתי, אנכי ניצב כל-הלילות. כא,ט והנה-הגיעה מרכבה ובה איש המנהיג אותה בעזרת (צמד) זוג סוסים; ויען ויאמר, נפלה נפלה בבל, וכל-פסילי אלוהיה, שבר לארץ. כא,י [המשך דברי הנביא] אתם בני ישראל, תבואתי הנדושה בגורן, כלומר הנרמסת בידי עריצים: אשר שמעתי, מאת יהוה צבאות אלהי ישראל--הגדתי לכם. {פ}

משא דומה
כא,יא משא, דומה (אדום האבודה): שואלים אותי על אשר קרה בשעיר (=אדום), שומר מה-נתרחש בלילה, שומר מה-נתרחש בליל. כא,יב אמר שומר, כשם שאחרי הבוקר בא הלילה, כן תבוא שוב אחרי ההקלה צרה חדשה; אם-תבקשו לדעת שאלו, חזרו שוב על שאלתכם. {פ}

משא בערב
כא,יג משא, בערב: אתם אנשי בערב, תלינו ביער בערב כי החריב האויב את עריכם, דדן וקידר היו מובילים בשיירות את סחורותיהם ועד בבל הגיעו. כא,יד בימי שלום היו בני תימא (מחוז בארץ ערב) מקדמים את השיירות בלחם ומים; אבל עתה לא ימשיכו בזה. כא,טו כי-בגלל החורבן נדדו; מפני החרב המלוטשת והחדה, ומפני קשת דרוכה, ומפני מלחמה כבדה. {ס}
כא,טז כי-כה אמר אדני, אלי: בעוד שנה מצומצמת [הערת ביניים- כמו שנים של שכיר שהוא מדייק שלא לעבוד יותר מן המוסכם], וכלה כל-כבוד קדר. כא,יז ושאר מספר גיבורי-קשת של בני-קדר, ימעטו: כי יהוה אלהי-ישראל, דבר. {ס}


תגובות