שלום וביטחון

קוד: שלום וביטחון בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

במהלך הסכם אוסלו נשמעה פה הסיסמא: "שלום וביטחון".

ישנו פסוק אחד שמדבר על הקשר בין שני אלה:

ישעיהו כו3: "יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח"

אלוהים יוצר שלום היוצר את הביטחון. ואולי גם – מה מפריע לשלום? היצר! ("יצר סמוך" גם מזכיר לי "לפתח חטאת רובץ").

וכפל השלום פה בא בניגוד לאמור בירמיה:

ירמיהו ו14: "וירפאו את שבר עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום"

ירמיהו ח11: "וירפו את שבר בת עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום"

והוא מופיע פעם נוספת בישעיה:

ישעיהו נז19: "בורא נוב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו"

אך שם הוא מנוגד לגורל הרשעים:

ישעיהו נז20: "והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט"

ישעיהו נז21: "אין שלום אמר אלהי לרשעים"

(הביטוי "אין שלום" חוזר עוד כמה פעמים).

(וישנה עוד פעם לכפל השלום, טכנית:

דברי הימים א יב19 : "ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד").

מעניין כי בברית החדשה ממש צפו את העניין הזה:

הראשונה לתסלוניקים 5 3:  כי באמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלי יולדה ולא יוכלו המלט (ובתרגום אחר: שלום וביטחון).

ועוד - תנחומא בהעלותך:

אמר רבי חנינא:

אמר הקדוש ברוך הוא: העיניים שיש בך, יש בתוכם לבן ושחור, ואין אתה רואה מתוך הלבן, אלא מתוך השחור. הקדוש ברוך הוא שכולו אורה, הוא צריך לאור שלכם?!

 כנראה אהוד ברק שאמר "להביט להם בלבן שבעיניים" לא הכיר את המדרש הזה ואולי לכן נכשל תהליך השלום...

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tanhuma/36.htm

תגובות