תוספת ל: ישעיהו כט

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 01:30:53  18.01.2009, כתוספת/תגובה ל: ישעיהו כט

"השתעשעו ושעו" (ישעיה, כט', 9).
רש"י מפרש מלשון ראייה ומצודות מלשון צעקה, ועל-פי פירושנו הקודם יהיה זה - פנו וראו והשתהו בכך, וכן הוא המקביל - "התמהמהו ותמהו". שעשע במובן המודרני אינו אלא הסתכלות בדבר או ההתעסקות בו שעה, או שהות כלשהי.

תגובות