ישעיהו לח בעברית מדוברת

קוד: ישעיהו לח בעברית מדוברת בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתמר כהן

אל:

בימים ההם חלה חזקיהו למות
לח,א בימים ההם, חלה חזקיהו למות; ויבוא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא, ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך (תן פקודות כיצד יתנהל ביתך אחרי מותך)--כי מת אתה, ולא תחיה. לח,ב ויסב (=הפנה) חזקיהו פניו, אל-הקיר; ויתפלל, אל-יהוה. לח,ג ויאמר, אנא יהוה זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך, עשיתי; ויבך חזקיהו, בכי גדול. {ס}

הנני יוסף על ימיך חמש עשרה שנה
לח,ד ויהי, דבר-יהוה, אל-ישעיהו, לאמר. לח,ה הלוך ואמרת אל-חזקיהו, כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך, שמעתי את-תפלתך, ראיתי את-דמעתך; הנני יוסף על-ימיך, חמש עשרה שנה. לח,ו ומכף מלך-אשור אצילך, ואת העיר הזאת; וגנותי, על-העיר הזאת. לח,ז וזה-לך האות, מאת יהוה, אשר יעשה יהוה, את-הדבר הזה אשר דבר. לח,ח הנני משיב את-צל המעלות אשר ירדה השמש במעלות אחז (אחז התקין שעון שמש, שעל פיו היו קובעים את שעות היום, כלומר לפי מספר המעלות שעליהם השתרע הצל), אחורנית--עשר מעלות; ותשב השמש עשר מעלות, במעלות אשר ירדה. {ס}

מכתב לחזקיהו בחלתו ויחי מחליו
לח,ט תפילה בכתב, לחזקיהו מלך-יהודה, בחלותו, ויחי מחליו. לח,י אני אמרתי, באמצע שנותיי אלך—ואבוא בשערי שאול; נחסרתי, יתר שנותיי. לח,יא אמרתי לא-אוסיף לראות את יה, לא אוסיף לראות את יה בארץ החיים; לא-אוסיף לראות את בני האדם עוד, לא אוסיף להיות ביחד עם-שאר יושבי תבל. לח,יב דירתי (אוהלי) נעקרה והלכה ממני—כמו אוהל רועים שמעתיקים אותו ממקום למקום; קיפלתי את חיי כמו אורג המקפל את היריעה, חיי כמו אורג הגוזר את האריג מסליל החוטים, כך ינתק את פתיל חיי, מיום עד-לילה (=ביום אחד), תשים קץ לחיי. לח,יג שוועתי עד-הבוקר לה', כמו אריה כן ישבר כל-עצמותיי; מיום עד-לילה (=ביום אחד), תשים קץ לחיי. לח,יד כסיס ועגור כן אצפצף, אהגה כיונה; דלו עיני למרום, אדני בעושק ובצרה אני פדני. לח,טו באיזה דברי שבח אדבר לה', והרי ה' אמר לי את הישועה ע"י הנביא, וכך עשה; לאחר המרירות שניצלתי ממנה, אתהלך לאט (ברוגע) במשך שאר ימי שנותיי. לח,טז על דברי אדני יחיה האדם; ובהם גם חיי רוחי, ותחלימני (הבראת אותי) והחיני. לח,יז הנה המרירות שהיתה נהפכה לשלום; ואתה ה' חשקת את נפשי והצלת אותה מכיליון השחת, כי השלכת אחרי גוך, כל-חטאי. לח,יח כי לא שאול תודך, מות לא יהללך; לא-יקוו יורדי-בור, אל-חסדך הנאמן. לח,יט חי חי הוא יודך, כמוני היום; אב לבנים, יודיע על-חסדך הנאמן. לח,כ יהוה אמר להושיעני; ונגנות תודתי ננגן כל-ימי חיינו, בבית יהוה.

ישאו דבלת תאנים וימרחו
לח,כא ויאמר ישעיהו, יקחו תאנים מיובשות; וימרחו על-השחין, ויחי. לח,כב ויאמר חזקיהו, מה טוב ונאה אות זה: המוכיח שאזכה לעלות לבית יהוה (לפי ראב"ע ורד"ק מוסב פסוק זה על האמור בפסוק ח). {ס}תגובות