תוספת ל: ישעיהו מד

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 03:04:54  27.01.2009, כתוספת/תגובה ל: ישעיהו מד

"ואל תרהו" (ישעיה, מד', 8).
כאן הא' מתחלפת בה'. זו עוד הוכחה לכך, שהאותיות הגרוניות מתחלפות זו בזו, כפי שראינו בא' וע'. ובכלל, אותיות ממקור חיתוך זהה, הדומות זו לזו, מתחלפות זו בזו, כך למשל ב-אלמנותיו=ארמנותיו (ישעיה, יג', 22).

תגובות