צרפתיך ולא בכסף, בחרתיך בכור עוני

קוד: ביאור:ישעיהו מח10 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: צחור

אל: אתר

תגובה ל: ישעיהו מח שנכתבה ב15:29:11  10.03.2005


"הנה צרפתיך ולא בכסף, בחרתיך בכור עני"

הבנת המילים:

הבנת משמעות הפסוק: בחרו באפשרות המתאימה:

תגובות