תוספת ל: ישעיהו נא

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 08:35:53  28.01.2009, כתוספת/תגובה ל: ישעיהו נא

"כי שמים כעשן נמלחו" (ישעיה, נא', 6).

מפרש רש"י - "נמלחו. נחבלו כמו (ירמיה לח) בלויי הסחבות והמלחי'. בגד הנשחת. ל"א נמלחו נתבלבלו ל' מלחי הים שמבלבלין המים במשוטות מנהיגי הספינ' וכן ממולח טהור קדש (שמות לה)"

הפירוש הראשון נכון, שהרי המלח הוא דבר המקלקל, כמו ב-"ארץ מלחה ולא תשב" (ירמיה, יז', 6), אף כי גם מתקן, כמו בביטוי - מלח הארץ". באותו אופן, גם הביטוי 'השאור שבעיסה' מתפרש לעיתים לחיוב ולעיתים לשלילה. והוא מופיע גם בברית החדשה כ-'שאור הפרושים', שיש להזהר ממנו, אך גם כשאור חיובי, המובחר, שמטפיח את העיסה. וביהדות אומרים, זה יצר הרע. וכן יש בביטויים נוספים.

הפירוש השני לא נכון, על פי דעתי, שהרי מלח הים אינו על שם שממליח את המים, אלא סביר יותר, שהוא זה המוליך את הספינה. וכך גם מלך הוא המוליך. וכן גם הנמלך בדעתו. וכן מצויה מילה זו בשפה עתיקה אחרת - מלאכו, כמדומני.

תגובות