ושמתי כדכד שמשתיך

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 04:34:41  02.02.2009, כתוספת/תגובה ל: ישעיהו נד

ישעיהו נד12: " ושמתי כדכד שמשתיך "

מפרש קאסוטו - " כדכד (יח' כז, טז), אקדח (הנזכר במקרא רק כאן), גם הם יהיו אבנים טובות [כמו פוך וספירים קודם]. שמשתיך , יש המבארים חלונות שהשמש חודר בעדם, ולפי זה כדכד הוא מעין זכוכית. לפי פירוש אחר, שמשות הן שיני החומות הדומות לקרני השמש (השוה תהלים פד12 לפי דעתם של מפרשים אחדים [="כי שמש ומגן ה' אלהים וגו'] ".

נלך לפי הפירוש השני ונאמר, כי כשם שהשמשות בולטות מהחומה, כך כנראה הכדכד הוא מעין אבן טובה מחודדת. וכראיה לכך תשמש אותנו הלשון: כדכד הוא קרוב לקדקד , וזה מבחינתו קרוב ל- חוד .

כללית, יוצא מזה, שהאות ד מבטאת קצה וחוד. כך במילים - דד, שד, עד, יתד, וכך גם בדקירה. ממש אפשר לשמוע את הדקירה בצליל הד'. ונזכיר שוב את הדגשתה בקריאת שמע לביטוי אחדות האל.

כך גם הצירוף קד מבטא התמקדות בנקודה אחת, כמו במילים - יקד, מוקד, עקד. פקד, הוא מניית הראשים, הקדקד, וקידה היא הפניית הקדקד מטה. כך היא גם המילה נקודה. ומעתה צא ומצא את שאר המילים השייכות לזה.

תגובות