חית ידך מצאת

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

נכתב ב: 22:38:59  20.04.2013, כתוספת/תגובה ל: ישעיהו נז

ישעיהו נז10: "ברב דרכך יגעת לא אמרת נואש חית ידך מצאת על כן לא חלית"
רש"י: חית ידך מצאת - צורך ידך מצאת הצלחת במעשיך
מצודת דוד: חית ידך מצאת - על כי מצאת ממנו כח ידך כי זרוע לך ברכב ובפרשים לכן לא נעשית חולה וכואב עם כל הטורח כי קבלת בשמחה
לדעתי יש סגולה מיוחדת לכוח היד ולשליטה בה, כמו שנאמר:
תהלים כא9: "תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך"
ובהיפוך:
תהלים עו6: "אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם"
מהפסוק האחרון בא הביטוי "לא למצוא את הידיים והרגליים".
והיד היא המחזיקה בחרב. וכן מצאנו בהתייחס למלך המכונה 'משיח':
תהלים פט44: "אף תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה"
אולי כי המחזיק בחרב יפול בחרב.
וכן מוזכרת יד מיד קודם לכן:
ישעיהו נז8: "ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך כי מאתי גלית ותעלי הרחבת משכבך ותכרת לך מהם אהבת משכבם יד חזית"

תגובות