נהר כסמל לארץ

קוד: נהר כסמל לארץ בתנ"ך

סוג: משל

מאת: חגי הופר

אל:

הנהר, עד היום, הוא חלק משמעותי ביותר מהעיר. אולי זו הסיבה שבכמה מקומות ממשילים הנביאים את העיר או הארץ בנהר שלה. כך, שתי פעמים הנהר בא כמשל למדינות מהם ישראל ביקשו עזרה:

ירמיהו ב18: "ועתה מה לך לדרך מצרים לשתות מי שחור ומה לך לדרך אשור לשתות מי נהר"

ישעיה ח'
5 ויסף יהוה דבר אלי עוד לאמר. 6 יען כי מאס העם הזה את מי השלח ההלכים לאט ומשוש את-רציןובן-רמליהו. 7 ולכן הנה אדני מעלה עליהם את-מי הנהר העצומים והרבים את-מלך אשור ואת-כל-כבודו ועלה על-כל-אפיקיו והלך על-כל-גדותיו. 8 וחלף ביהודה שטף ועבר עד-צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב-ארצך עמנו אל.

ובכמה מקומות כנראה יבוש הנהר בא כסמל לחורבן העיר:
ישעיהו טו6: "כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירק לא היה"
ירמיהו מח34: "מזעקת חשבון עד אלעלה עד יהץ נתנו קולם מצער עד חרנים עגלת שלשיה כי גם מי נמרים למשמות יהיו"
ישעיהו יט5: "ונשתו מים מהים ונהר יחרב ויבש"
הפסוק האחרון נאמר על מצרים. לא זכור שהנילוס יבש אי-פעם ועל-כן נראה יותר שמדובר במשל על חורבן והפסד הממלכה.

וכן יש את חזון האחרית:

יחזקאל מז
1 וישבני אל-פתח הבית והנה-מים יצאים מתחת מפתן הבית קדימה כי-פני הבית קדים והמים ירדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח. 2 ויוצאני דרך-שער צפונה ויסבני דרך חוץ אל-שער החוץדרך הפונה קדים והנה-מים מפכים מן-הכתף הימנית. 3 בצאת-האיש קדים וקו בידו וימד אלף באמהויעברני במים מי אפסים. 4 וימד אלף ויעברני במים מים ברכים וימד אלף ויעברני מי מתנים. 5 וימד אלףנחל אשר לא-אוכל לעבר כי-גאו המים מי שחו נחל אשר לא-יעבר. 6 ויאמר אלי הראית בן-אדם ויולכני וישבני שפת הנחל. 7 בשובני והנה אל-שפת הנחל עץ רב מאד מזה ומזה. 8 ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל-הגלילה הקדמונה וירדו על-הערבה ובאו הימה אל-הימה המוצאים ונרפאו המים. 9 והיה כל-נפש חיה אשר-ישרץ אל כל-אשר יבוא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאד כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר-יבוא שמה הנחל. 10 והיה יעמדו עליו דוגים מעין גדי ועד-עין עגלים משטוח לחרמים יהיו למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאד. 11 בצאתו וגבאיו ולא ירפאו למלח נתנו. 12 ועל-הנחל יעלה על-שפתו מזה ומזה כל-עץ-מאכל לא-יבול עלהו ולא-יתם פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן-המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה.


תגובות