שתי משמעויות

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 16:39:27  11.01.2006, כתוספת/תגובה ל: תגובה ל: עיקר החוזה בין ה לישראל - לשמוע בקול ה


 הפסוק באמת נאמר בתקופה שבה היו נביאים, אבל יש לו משמעות גם לתקופה שאין נביאים - להבחין בין מה שה' ציווה בפירוש, לבין תוספות והחמרות שאנחנו מחמירים על עצמנו.

כנראה, באותו הדור אנשים החמירו בעניין הקרבנות הרבה מעבר למה שהם חייבים, והביאו הרבה קרבנות נדבה כדי שה' יגן עליהם, ולכן ה' אמר שהוא מעדיף שיקיימו את המצוות מאשר שיביאו נדבות.

[ הוספתי למאמר המקורי ]

תגובות