תגובה על: תגובה ל: עיקר החוזה בין ה לישראל - לשמוע בקול ה

מאת: צחי

אל:

נכתב ב: 10:55:18  16.01.2006, כתוספת/תגובה ל: תגובה ל: עיקר החוזה בין ה לישראל - לשמוע בקול ה


ה' מדבר איתנו גם כיום, ולכן המסקנה היא שצו השעה קודם את הצווים שניתנו בעבר. זה לא אומר שאין לתורה משמעות, אלא רק שצו השעה קודם לזה. גם שמירת מצוות שניתנו בעבר היא סוג של צו השעה.תגובות