אלוהים בעולם (שפינוזה)

קוד: אלוהים בעולם (שפינוזה) בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל:

אלוהים בעולם (שפינוזה)
שפינוזה נראה כמשהו שרחוק מהיהדות והתנ"ך כמטחוי קשת, אך האומנם זה כך? לפי שיטתו, כידוע או לא, אלהים אינו משהו הנמצא מחוץ לעולם אלא בו, הוא אימננטי, הוא העולם. נראה שוב שזה משהו הרחוק מן היהדות, לפחות לפי מה שהגו הפילוסופים הגדולים שלה, אך האומנם זה כך? אל מול כל הפילוסופים היהודיים הגדולים ניצבת החסידות, כפי שנכתב – תהילים פו2: "כי חסיד אני" (וראה מאמר נפרד -http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t2686_0.html).

החסידות גורסת את מציאת אלוהים בעולם הזה באופן חווייתי, כשהיא מדגישה את השמחה כערך מרכזי וכשהיא לרוב מתרחקת מן הפילוסופיה ומדברת כנגדה. והרי זה קרוב ממש למה שאומר שפינוזה, כי יש למצוא את אלוהים בעולם הזה. בנוסף לזה יש את הגימטרייה הידועה – אלהים=הטבע.

בתנ"ך רמז יחידי לכך אנו יכולים למצוא בפסוק - ירמיהו כג23: "האלהי מקרב אני נאם ה' ולא אלהי מרחק", אף כי הוא מדבר על ההשגחה העליונה ואף כי נראה שלפעמים יש לומר להפך – האלהי מרחוק אני ולא אלהי מקרוב?


תגובות