נבואת קיבוץ הגלויות

קוד: נבואת קיבוץ הגלויות בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

קיבוץ הגלויות של ישראל מן הגולה לארצו היא כבר עובדה מוגמרת וראוי לציין, למי שעדיין לא יודע זאת, שהדבר נצפה באינספור מקומות בתנ"ך. אביא רק חלק מהם:

.

ישעיהו יא12: "ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה  יקבץ  מארבע כנפות הארץ"

ישעיהו מ11: "כרעה עדרו ירעה בזרעו  יקבץ  טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל"

ישעיהו נו8: "נאם אדני ה'  מקבץ  נדחי ישראל עוד  אקבץ  עליו לנקבציו "

ישעיה מט:

18  שאי-סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו-לך חי-אני נאם-יהוה כי כלם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. 19  כי חרבתיך ושממתיך וארץ הרסתיך כי עתה תצרי מיושב ורחקו מבלעיך.

 

ישעיהו מט18: "שאי סביב עיניך וראי כלם  נקבצו  באו לך חי אני נאם ה' כי כלם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה"

ישעיהו נד7: "ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדלים  אקבצך "

ישעיהו נו8: "נאם אדני ה' מקבץ נדחי ישראל עוד אקבץ עליו  לנקבציו "

ישעיהו ס4: "שאי סביב עיניך וראי כלם  נקבצו  באו לך בניך מרחוק יבאו ובנתיך על צד תאמנה"

 

ירמיהו כג3: "ואני  אקבץ  את שארית צאני מכל הארצות אשר הדחתי אתם שם והשבתי אתהן על נוהן ופרו ורבו"

ירמיהו כט11 : " כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם ה' מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה "

ירמיהו לא16 : " ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם "

ירמיהו כט14: "ונמצאתי לכם נאם ה' ושבתי את שביתכם  וקבצתי  אתכם מכל הגוים ומכל המקומות אשר הדחתי אתכם שם נאם ה' והשבתי אתכם אל המקום אשר הגליתי אתכם משם"

ירמיהו לא7: "הנני מביא אותם מארץ צפון  וקבצתים  מירכתי ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה"

ירמיהו לא9: "שמעו דבר ה' גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל  יקבצנו  ושמרו כרעה עדרו"

ירמיהו לב37: "הנני  מקבצם  מכל הארצות אשר הדחתים שם באפי ובחמתי ובקצף גדול והשבתים אל המקום הזה והשבתים לבטח"

 

יחזקאל יא17: "לכן אמר כה אמר אדני ה'  וקבצתי  אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפצותם בהם ונתתי לכם את אדמת ישראל"

יחזקאל כ34: "והוצאתי אתכם מן העמים  וקבצתי  אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה"

יחזקאל כ41: "בריח ניחח ארצה אתכם בהוציאי אתכם מן העמים  וקבצתי  אתכם מן הארצות אשר נפצתם בם ונקדשתי בכם לעיני הגוים"

יחזקאל כח25: "כה אמר אדני ה'  בקבצי  את בית ישראל מן העמים אשר נפצו בם ונקדשתי בם לעיני הגוים וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב"

יחזקאל לד13: "והוצאתים מן העמים  וקבצתים  מן הארצות והביאתים אל אדמתם ורעיתים אל הרי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ"

יחזקאל לו24: "ולקחתי אתכם מן הגוים  וקבצתי  אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם"

יחזקאל לז21: "ודבר אליהם כה אמר אדני ה' הנה אני לקח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם  וקבצתי  אתם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם"

יחזקאל לח8: "מימים רבים תפקד באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב  מקבצת  מעמים רבים על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כלם"

.

הפסוק האחרון מיחזקאל זו נבואת גוג ומגוג וראוי לציין כי כאן גם כתוב שהארץ תהיה לשממה, כפי שהיא אכן הייתה. ועוד ראוי לציין, כי כנגד קיבוץ ישראל גם העמים לפי הנבואה יתקבצו על ישראל באחרית הימים, למשל:

יואל ד2: "וקבצתי  את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו"

מיכה ד12: "והמה לא ידעו מחשבות ה' ולא הבינו עצתו כי  קבצם  כעמיר גרנה"

 

 

מיכה ב12: "אסף אאסף יעקב כלך  קבץ   אקבץ  שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם"

צפניה ג19: "הנני עשה את כל מעניך בעת ההיא והושעתי את הצלעה והנדחה  אקבץ  ושמתים לתהלה ולשם בכל הארץ בשתם"

תגובות