תוספת ל: יחזקאל א

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 06:06:04  11.02.2009, כתוספת/תגובה ל: יחזקאל א

"ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה" (יחזקאל, א', 5).

חזון המרכבה של יחזקאל מתואר אצלו בפרקים א' ו-י'. הרמב"ם דן בו ב"מורה נבוכים" שלו, בתחילת בפרק ג'. ועוד מציינים את החזון הזה חברי התנועה הראלית, שמאמינים שחייזרים וחוצנים הם אלה שבראו אותנו, על-ידי יצירת דנ"א. מסתבר מסברתם שאת עולם עצמו הם לא יצרו אלא שהוא קדמון, ואם כך השאלה המכרעת לגביהם היא - ומי ברא את החייזרים וחוצנים האלה? וזו שאלה הכרחית, שהרי רעיון החייזר אכן תופש נקודה חשובה, והיא - שחייב להיות גורם שמחוץ לעולם הזה כדי לבוראו וגורם זה צריך להיות שונה לגמרי מכל מה שאנו מכרים, אך הוא גם מפספס נקודה אחת עקרונית חשובה, והיא - שגורם זה צריך להיות אלהים, כלומר - כל-יכול וללא ראשית ואחרית, וזאת כדי ליישב את הסתירה המובנית שבעצם הבריאה. עוד נקודה מעניינת שאפשר ללמוד מכאן היא, שאנשי תנועה זו מצביעים על פסוקים בהם יש, כביכול או למעשה, הגשמה של האל - וזהו נושא תיאולוגי ראוי וחשוב. כך גם הם מזכירים את הנאמר "בצלמנו", שיש כאן גם 'צלם אלהים' וגם בלשון רבים, שהרי הם טוענים שיש גדודים של חייזרים ולא אח כזה. אבל גם זו נקודה תיאולוגית שבין היהדות והנצרות, כידוע. ונציין רק עוד על חזון יחזקאל, שאין הוא יחיד במינו, כמובן, אלא גם לישעיה יש חזון חניכה יפה וכן אפשר למצוא כמעט אצל כל נביא. כך ירמיה וכך ישעיה השני לשיטת סובריו. ועוד אצל מיכיהו בן ימלא העתיק יש לנו חזון עשיר בפרטים של התגלות. אבל יחזקאל, כפי שאומרים חז"ל, הוא כבן כפר שראה את המלך ורוצה לתארו בפרוטרוט, ואילו ישעיה כבן עיר, שא מרגיש צורך לעשות זאת. ועוד נזכיר רק את הנאמר בפרשת השבוע, כי מה שראתה שפחה על הים לא ראו הנביאים, ובאמת - גם שם המאורע לווה בשירה נפלאה, כסגנון כתיבתם השירי והנפלא של הנביאים בכלל.

תגובות