תוספת ל: יחזקאל ה

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 10:41:43  11.03.2009, כתוספת/תגובה ל: יחזקאל ה

המן מן התורה מנין?
"יען המנכם מן הגוים" (יחזקאל, ה', 7), וזה לשון המון (מצודות). ורש"י פירש: "יען המנכם. יען הזמינכם את עצמכם להפקר מן הגוים: המנכם. לשון וימן להם המלך (דניאל א) ומנחם פתרו לשון הומה כמו המו גוים (תהלים מז).

תגובות