בג בספר יחזקאל

קוד: בג בספר יחזקאל בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: חגי הופר

אל:

"ונתתיך לבג לגויים" (יחזקאל, כה', 7).
יש כאן 'באג' במחשב, כי הקרי הוא 'לבז', והעניין, כמו שמפרש רד"ק הוא אחד, כי להיות מאכל לגויים כמוהו כלהיות לבז להם. והדומה לו, אומר מצודות - "גה גבול", שהוא - 'זה גבול'.

תגובות