הרימו גרושותיכם מעל עמי

קוד: הרימו גרושותיכם מעל עמי בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: חגי הופר

אל:

ציווי להמנע מגטים בתנ"ך?
- "הרימו גרשתיכם מעל עמי" (יחזקאל, מה', 9).
ויותר ברצינות - "כי שנא שלח" (מלאכי, ב', 16).
וזו גם ההנחיה הניתנת בברית החדשה.
והפסוק המדובר ביתר רצינות - לפי רש"י - "סלקו את שאתם מגרשים את עמי מנחלתם", מצודות - הפרישו מעל עמי את המסים מה שהייתם גורשים ומטילים עליהם", וקסוטו - "הסירו, בטלו את המנהג לגרש את העניים מנחלתם כמעשה אחאב בכרם נבות".

תגובות