במחיר יורו

קוד: במחיר יורו בתנ"ך

סוג: אין

מאת: חגי הופר

אל:

מטבע ה-'יורו' בתנ"ך?
- "וכהניה במחיר יורו" (מיכה, ג', 11).

תגובות