כטל - מאת ה'

קוד: כטל - מאת ה' בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

הפטרת פרשת בלק פותחת בפסוק:

מיכה ה6: "והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה' כרביבים עלי עשב אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם"

רש"י: כטל מאת ה' - שאין בא לעולם ע"י אדם ולא יבקשו פני אדם עליו כך לא יקוה ישראל לעזרת איש כי אם בה'

המוטיב של חסד האל חוזר בתנ"ך:

תחילה, בברכת משה לעם, שבה מילים דומות לפסוק למעלה:

דברים לב2: "יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב"

אח"כ, אמנם הושע פותח בתכונת הטל שהוא נעלם מהר וכך גם חסד ישראל:

הושע ו4: "מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך"

שחוזר מפורש יותר בהמשך:

הושע יג3: "לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה"

(ומעניין שחסד האל הנצחי משווה לתכונת הקביעות של הטל המרווה בעוד חסד בני האדם בני התמותה מושווה לתכונת התנדפותו המהירה, אבל הנושא נשאר אחד, כלומר טל הוא חסד).

אך הוא חותם בחסד האל המושווה לטל:

הושע יד6: "אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון"

וגם בתהילים הטל מושווה לברכה:

תהלים קלג3: "כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם"

ובמשלי החסד/טל הוא של המלך בשר-ודם:

משלי יט12: "נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו"

ויש גם הפסוק שחז"ל קישרו לתחיית המתים:

ישעיהו כו19: "יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל"

תגובות