תוספת ל: זכריה ז

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 13:19:19  26.04.2009, כתוספת/תגובה ל: זכריה ז

"וכי תאכלו וכי תשתו הלוא אתם האכלים ואתם השתים" (זכריה, ז', 6).

מן הפסוק הזה אפשר ללמוד את חכמת אי-ההשלכה הידועה, לא רק ככלל 'הפוסל במומו פוסל' המצומצם, אלא אף במורחב מזה. הנה בפסיכולוגיה ידוע העניין - שאינני זוכר כרגע את שמו - שאם משהו לא כשורה קורה לך, אתה מיד מתחיל לחפש אשמים אחרים, ולו נסיבתיים, כמו מזג האוויר למשל, אך אם אותו דבר יקרה למישהו אחר אתה תאשים אותו במחדליו. זהו, אם כך, שיעור בלקיחת אחריות ובייחוס לעצמך את הדברים הנכונים, חיוביים או שליליים.

תגובות