צומות ומועדים בספר זכריה

מאת: אראל סגל

אל: כפית של נח"ת שבט אדר התשס"ב

תגובה ל: זכריה שנכתבה ב11:39:30  12.11.2004


למחיקה - עבר לכאן http://www.tora.us.fm/tnk1/nvia/tryasr/zk-0708.html

תגובות